Renovatie Grote Napoleon ligt stil

Print
Hamme - De verbouwing en restauratie van de beschermde olie- en graanmolen de Grote Napoleon loopt vertraging op. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen heeft de stedebouwkundige vergunning ingetrokken.
BR>
Volgens de Vlaamse overheid zijn de plannen niet in overeenstemming met de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg. Het schepencollege had nochtans op 6 maart 2007 een stedebouwkundige vergunning afgeleverd en de plannen goedgekeurd.

Het intrekken van de vergunning betekent een streep door de rekening van eigenaar Bert Mariman. Die hoopte deze zomer met de werkzaamheden te starten om midden 2008 de site rond de molen open te stellen voor het publiek.

De plannen moeten aangepast worden om te voldoen aan de eisen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, de vroegere dienst Monumenten en Landschappen, omdat het hier om een beschermd gebouw gaat. De restauratie is nochtans dringend.

WO
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio