Abdij ligt in erfgoedlandschap

Print
Malle - De omgeving van de trappistenabdij in Westmalle is als ankerplaats geselecteerd om weldra te worden uitgeroepen als erfgoedlandschap. Dat maakte Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) bekend.
BR>
Tot voor kort moesten we het stellen met beschermde landschappen, net zoals er sprake is van beschermde monumenten. In de meeste gevallen ging het om kleinere zones, maar daar wil de minister nu met zijn erfgoedlandschappen verandering in brengen. "Ankerplaatsen zijn wetenschappelijk in kaart gebracht. Het zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen omwille van hun contextwaarde, gaafheid, herkenbaarheid, identiteit en natuurlijkheid."

Op lange termijn moeten in Vlaanderen 200 erfgoedlandschappen worden gevrijwaard van beschadiging of vernietiging. Aanzetten in die richting zijn het aanduiden van (eerst voorlopige, later definitieve) ankerplaatsen. De Abdij van Westmalle behoort tot de eerste vijf die zopas werden uitverkoren als voorlopige ankerplaatsen.

Landbouw en bossen

De directe omgeving van de trappistenabdij is al jaren beschermd, maar door haar erkenning als ankerplaats wordt het terrein uitgebreid naar stukken natuur in Schilde en Brecht. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen de gemeentebesturen ervoor zorgen dat de landschappelijke waarden behouden blijven door ze te vertalen in stedenbouwkundige voorschriften. Voor de mensen die in deze omgeving wonen, leven of werken, verandert er niets.

Oorspronkelijk was dit een heidegebied met vennen. Daar kwam verandering in toen de trappisten er zich in 1794 vestigden, een klooster bouwden en de bos- en landbouw beoefenden. Her en der verspreid in het landschap komen nog heiderelicten voor. De abdij heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, die één geheel vormt met de natuur. Dat kan veel minder worden gezegd van de rust- en verzorgingsinstellingen die enkele decennia geleden in de buurt werden opgericht. Daarom behoort tot de opdrachten om deze gebouwen beter te integreren in het landschap. Het opmaken van een duurzaam beheersplan is in die context geen overbodige luxe.

Jan VORSSELMANS
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio