Forten krijgen veel geld

Print
Edegem - De restauratiedossiers van zowel Fort 2 als Fort 5 werden deze week goedgekeurd door minister Dirk Van Mechelen. De gemeenten Edegem en Wommelgem krijgen daarmee een forse duw in de rug, met het oog op de viering 150 jaar fortengordel rond Antwerpen in 2009.
BR>
Fort 5 in Edegem is sinds 1977 eigendom van de gemeente. In 1990 werd een gedeelte van het binnenfort gerestaureerd, waarna enkele gemeentediensten er een onderkomen kregen. Vorig jaar werd dan bij het Vlaams Gewest een restauratiedossier ingediend voor verdere renovatie van het binnenfort. "Aanvankelijk concentreerden we ons daarbij vooral op de problematiek van het metselwerk en de dakrand van het binnenplein. Al snel bleek dat er zich ook aan de buitenzijde van het binnenfort gelijkaardige vochtproblemen voordoen", zegt burgemeester Koen Snyders (CD&V).

In deze fase van de restauratie zal daarom de grond tegen de dakrand op de gewelven worden afgegraven en de binnenzijde van de buitengevels waterdicht gemaakt worden. "Ook de ramen op de binnenkoer worden vervangen en de poorten en deuren op het binnenplein worden hersteld of vervangen." De totale kostprijs van de werken werd berekend op bijna 1,5 miljoen euro. 80 procent daarvan wordt gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en de provincie, de overige 20 procent komt uit de gemeentekas.

Feest in 2009

Ook in Wommelgem zal er de volgende jaren bijna evenveel geïnvesteerd worden in de restauratie van Fort 2. "In een eerste fase gaan we de ramen en deuren vervangen", weet burgemeester Walter Van Der Plaetsen (Open VLD). De vochtproblemen, die zich op verschillende plaatsen voordoen, zullen ook prioritair aangepakt worden. "Het metselwerk blijkt nog in goede staat te zijn, maar aan de aaneensluiting met de betonnen muren zijn er grote problemen. We gaan eerst eens kijken, hoe ze dat op het Fort in Mortsel hebben aangepakt."

Daarmee is lang niet alle miserie van de baan. "Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel, ondermeer wat de brandveiligheid betreft. We gaan dat allemaal stap voor stap bekijken. Tegen het feestjaar 2009 willen we toch al een heel eind verder staan met de restauratie, ons Fort moet een echt visitekaartje worden voor de gemeente, waar zowel bezoekers als de talloze verenigingen zich thuis voelen."

Onlangs werd door alle betrokken gemeentebesturen uit het Antwerpse beslist om een werkgroep op te richten. Deze zal een gemeenschappelijk feestprogramma opstellen naar aanleiding van 150 jaar fortengordel rond Antwerpen in 2009.

Marc DE SWERT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio