Coalitiepartner keldert begroting

Print
Kruibeke - De CD&V, die samen met DENERT de meerderheid in Kruibeke vormt, heeft maandagavond de gemeentebegroting afgekeurd. De CD&V vroeg zelfs een quick scan van het schepencollege door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
BR>
Ook de CD&V-schepenen stemden tegen de begroting. Niettegenstaande de afwijzende houding van de CD&V, bleef burgemeester Antoine Denert (DENERT), bevoegd voor financiën, verrassend gematigd. "Ik moet toegeven dat de politieke situatie in Kruibeke grondig is gewijzigd", zei Denert. "Dat is niet zo eenvoudig en vraagt van mij een grote inspanning. Ik heb maar een doel heb: het welzijn van Kruibeke. Het is mijn plicht om een begroting voor de gemeente voor te stellen. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen, maar ik zal me neerleggen bij de uitslag van de stemming."

Na de woorden van Denert werd de gemeenteraadzitting een half uur geschorst. Uiteindelijk kwam het tot een stemming over de gemeentebegroting, waarbij de CD&V tegenstemde en de leden van de DENERT-fractie voor. De oppositiepartijen stemden tegen of onthielden zich, zodat de begroting niet werd goedgekeurd.

"Een begroting moet gestoeld zijn op principes", zei CD&V-fractieleider Eric Blommaert. "Het moet een investeringslijst zijn die duidelijk maakt welke investeringen er in welk jaar gebeuren. Timing is daarbij belangrijk. De beleidslijnen van de verscheidene schepenen moeten in de begroting zitten. Wij vinden ons niet terug in het huidige voorstel."

Werkingskosten

"Tijdens de gemeenteraad krijgen we een agendapunt waarbij de keuze tussen een gemeentebegroting en voorlopige twaalfden open wordt gelaten", zegt Jos Stassen (Groen!). "Het is nog nooit in de geschiedenis van de Belgische politiek gebeurd dat er twee tegengestelde punten op een gemeenteraadsagenda staan. Dit is een historisch feit."

Door de onenigheid binnen het Kruibeekse schepencollege moet Kruibeke nu nog minstens twee maanden verder met voorlopige twaalfden. Daardoor kunnen de volgende maanden alleen de gewone werkingskosten worden betaald.

Gert NOBELS
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio