Robert Voorhamme wil jonge werkzoekenden stalken met vacatures

Print
Antwerpen - Het aantal Antwerpse werkzoekenden is afgenomen met 14% van 32.806 werklozen in december 2005 tot 28.139 mensen in december van vorig jaar. "Daarmee volgen we de dalende lijn die ook in de rest van Vlaanderen is ingezet. Maar toch moeten we vooral werkloze jongeren blijven stalken met vacatures en desnoods hun uitkering afnemen als ze werk blijven weigeren", zegt schepen van Werk, Robert Voorhamme (sp.a).
BR>
Robert Voorhamme presenteerde dinsdag de resultaten van de arbeidsmarktmonitor van de stad. Daaruit blijkt dat er een gevoelige daling is van het aantal werklozen. Maar toch blijft de werkloosheidsgraad met 14% nog altijd dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde van 7%. Opmerkelijk is wel dat het aantal allochtone werklozen in Antwerpen met 17% het sterkst is gedaald.

"De cijfers zijn positief, maar toch is er meer nodig om de hoge werkloosheid aan te pakken. Binnenkort gaan we strenger en sneller optreden tegen jongerenwerkloosheid. Jongeren die geen baan hebben, zullen we achtervolgen met vacatures tot ze aan de slag zijn. En als ze geen baan accepteren, nodigt de VDAB hen uit voor een gesprek. Als het nodig is kunnen en zullen we de werkloosheidsuitkering van werkonwillige jongeren afnemen", zegt Robert Voorhamme.

Werk per sms

Om de jongerenwerkloosheid sneller en strenger aan te pakken ondertekent de stad eind april een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB. Het gaat om een heel pakket aan maatregelen. Zo willen de stad en de VDAB in sommige buurten actief op zoek naar de jonge werklozen en hen desnoods de vacatures per sms aanbieden zoals dat in Oostende al gebeurt.

"Het is nu eenmaal zo dat een grote groep jongeren niet spontaan op zoek gaat naar werk. Je kunt dat betreuren, maar het is de realiteit. We gaan ook een agentschap voor sociale economie oprichten. Daarin kunnen mensen aan de slag die nu niet door de sollicitiatieprocedure voor een baan aan dde stad geraken. Via het agentschap worden ze toch ingezet voor de stad en kunnen ze tegelijkertijd werkervaring opdoen", zegt Robert Voorhamme.

Tot slot zegt de schepen dat het argument dat er in Antwerpen te weinig banen zijn voor laaggeschoolden niet opgaat. "De cijfers spreken voor zich. Voor bijna de helft van de openstaande vacatures is hoogstens een diploma lager secundair onderwijs vereist. Het probleem is dat veel jongeren zo'n baan niet willen voor het loon dat er tegenover staat. Maar dat is geen goed argument. Jonge werklozen moeten beseffen dat ze een verantwoordelijkheid hebben en dus ook dergelijke banen moeten accepteren."

Patrick VAN DE PERRE
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio