ACOD dreigt met rechtszaak

Print
Antwerpen - De dienstnota over de dresscode voor het stadspersoneel blijft voor deining zorgen. De socialistische vakbond ACOD onderzoekt intern of en hoe ze de nieuwe dresscode juridisch kan aanvechten.
BR>
De ACOD won juridisch advies in over de dienstnota. "We betreuren dat de hele kwestie escaleert, maar onderzoeken nu of de dienstnota over de nieuwe dresscode juridisch kan worden aangevochten", zegt Hubert Eüler.

"Als men de moed had gehad een politieke beslissing te nemen, was er verplicht overleg geweest met de vakorganisaties. Maar de politieke overheid verschuilt zich nu achter de dienstnota van de stadssecretaris, met als gevolg dat er geen draagvlak voor is. Ook krijgen wij signalen dat enkel de moslima's worden geviseerd. Maar hoe zit het met de pruik van de chassidische vrouwen?"

Het ACV vindt de juridische weg van secundair belang. "Wij kunnen niet begrijpen dat een grootstad als Antwerpen, met een grote voorbeeldfunctie, zo'n eenzijdige beslissing heeft genomen. De fundamentele discussie is geen juridische, maar een over de basisrechten van het personeel."

"Het is trouwens smerig gespeeld, want alleen de hoofddoeken worden geviseerd. Bovendien heeft de stad, die dan ook nog pretendeert een afspiegeling te zijn van de hele gemeenschap, de deur opengezet voor andere instellingen en bedrijven, die een eventueel hoofddoekverbod nu gemakkelijk kunnen legitimeren."

Karin VANHEUSDEN Kinderverzorgsters mogen kapje dragen Ook kinderverzorgsters en poetsvrouwen moeten zich houden aan de dienstnota. Na verschillende klachten hebben Lerende Stad en schepen Leen Verbist (sp.a) een gesprek gehad met een twaalftal kinderverzorgsters met hoofddoek. "Wij hebben de dames het voorstel gedaan om het uniform uit te breiden met een kapje", zegt Luc Tesseur, bedrijfsdirecteur Lerende Stad. "Deze oplossing wordt al jaren toegepast in rust- en verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Voor de meesten was dit een aanvaardbaar alternatief. We onderzoeken welke kapjes er op de markt zijn. In overleg wordt een keuze gemaakt, en uiterlijk over twee weken wordt het kapje officieel ingevoerd. Uiteraard alleen voor de vrouwen die dit wensen." KVH Marc Van Peel "Proces kan tot regelgeving leiden" "Als de vakbond naar de rechtbank wil stappen, is dat natuurlijk haar goed recht", reageert personeelsschepen Marc Van Peel (CD&V). "Misschien is het zelfs een goede zaak. Een proces kan hopelijk tot regelgeving op dit vlak leiden. In de openbare sector is de stad Antwerpen een voorloper wat betreft het invoeren van een dresscode. In deze zaak worden twee kwesties door elkaar gehaald. Er is enerzijds de richtlijn die personeel van de stad met een loketfunctie verbiedt om religieuze of filosofische kenmerken te dragen. En daarnaast is er de dresscode, die het personeel oplegt zich netjes en beschaafd voor te doen. Die dresscode is bediscussieerd geweest in en goedgekeurd door de gemeenteraad." PeDM
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio