Is milieu-overeenkomst goed?

Print
Aartselaar - De Aartselaarse oppositiepartij sp.a-Groen begrijpt niet dat het gemeentebestuur niet heeft ingestemd met de milieu-overeenkomst van de Vlaamse regering. Maar ook voor 2008 kondigt het schepencollege aan de nota kritisch te zullen bekijken.
BR>
In ruil voor de uitvoering van de vrijwillige milieu-overeenkomst met de Vlaamse overheid ontvangen de gemeenten financiële steun. Een projectenfonds regelt dan de subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen. Sp.a-Groen had nagekeken dat buurgemeenten Edegem, Hove, Kontich, Mortsel, Rumst en Schelle dit wel deden, net als het grote merendeel van de Vlaamse gemeenten.

"Het huidige samenwerkingsverband loopt eind dit jaar af. Ik hoop dat Aartselaar deze nieuwe kans om een milieuovereenkomst met de Vlaamse overheid af te sluiten, niet opnieuw laat schieten", zegt woordvoerder Willy Hameau. "De nieuwe convenant is eigenlijk de voortzetting van de huidige overeenkomst mits een aantal accentverschuivingen. Het zou onverstandig zijn opnieuw deze trein zonder ons te laten vertrekken."

Het college belooft van zodra het over de nieuwe tekst beschikt, deze aandachtig te zullen bekijken en te toetsen aan de noodwendigheden en mogelijkheden. "Zo nodig vragen we verdere uitleg aan intercommunale IGEAN of toetsen het dossier aan de regiowerking van het Provinciaal Instituur voor Hygiëne (P.I.H.) waarmee we steeds goed samenwerkten", aldus de reactie van het bestuur. "Na dit grondig overleg beslissen we of we zullen ondertekenen of niet."

JW
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio