Luc Hallemans vervangt Ann Pycke

Print
Schoten - Voorzitter Paul Valkeniers was uitzonderlijk afwezig op de jongste gemeenteraadszitting, waardoor raadslid Monique Van Den Bogaert (SP.A) zijn taak tijdelijk overnam.
BR>
Ze kondigde bij het begin van de raad het vrijwillige ontslag aan van Ann Pycke als achtste schepen. Pycke zal zich meer focussen op haar taak van OCMW-voorzitster, maar mag wel nog als raadgeefster de gemeenteraden bijwonen. Luc Hallemans, nummer 7 op de lijst van CD&V/NV-A, vervangt Pycke als raadslid en legde de eed af.

De raad stelde de verkozen voorzitters van vijf raadscommissies voor. Gunter De Bock (Open VLD) en Leo Moeskops (VB) werden aangesteld voor Financiën, Kristel Ravijts (CD&V) voor Vrije Tijd en Erik Block (CD&V) voor Ruimtelijke Ordening en huisvesting. Frank Dillen (SP.A) en Ghislaine Peleman (VB) zitten in de commissie van Voorlichting, Informatie, Raadpleging en Inspraak, Monique Van Den Bogaert zetelt in die van Mobiliteit en Toegankelijkheid.

De raad besprak de beleidsnota van 2007-2012. Marie-Rose Morel (Vlaams Belang) vond termen als lokaal Kyotoplan en efficient gebruik van het geld te vaag en haar partij kon niet akkoord gaan met de nota. De meerderheid keurde de nota goed.

Verder keurde de raad bedragen goed voor bouw- en renovatiewerken. Om de toren van de oude brandweerkazerne te herstellen, wordt 13.000 euro voorzien. 12.000 euro zal dienen om de terrasvloer van het Schotense Kasteel te dichten. Om de verlaagde plafonds in sporthal Vordenstein te vernieuwen, legt de raad 55.000 euro opzij. 65.000 euro zal dienen om de verlichting langs de wegen nabij Sportpark De Zeurt uit te breiden. Grotere bedragen van meer dan 500.000 euro werden neergeteld om de infrastructuur van het recyclagepark te verbeteren en om de weg- en rioleringswerken rond het nieuwe politiekantoor te realiseren.

ThW
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio