Wetsvoorstel voor verbod op neonazistische organisaties is klaar

Print
De Kamer besloot gisteravond dat het wetsvoorstel om neonazistische organisaties te verbieden bij hoogdringendheid zal worden behandeld. Dat zou misschien al volgende week kunnen. Maar er blijven vele problemen, want de formulering van de verboden organisaties is dermate ruim dat ook de islam verboden kan worden.
BR>
Initiatiefnemer van het voorstel is Koen T'Sijen (Spirit), maar het is door alle meerderheidspartijen ondertekend. Volgens T'Sijen wordt België en vooral Vlaanderen steeds vaker gebruikt als trefpunt voor bijeenkomsten van neonazistische, negationistische en racistische organisaties. "Dat komt omdat dit soort bewegingen in Nederland, Duitsland en Spanje verboden is. Ze wijken uit naar hier", meent hij. "In Vlaanderen zijn de bekendste groepen: Blood en Honour, Combat 18 en Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET), maar je hebt ook neonazistische muziekgroepen zoals Screwdriver, Strike Force, Warhammer, die hier concerten houden waar tot 2.000 neonazi's toestromen. Ze preken rassenhaat en propageren nazistische ideeën".

Volgens T'Sijen is het probleem dat het gerecht pas in actie kan schieten na criminele feiten, nadat bv. racistische op nazistische propaganda is verspreid. Maar op hun bijeenkomsten plegen deze leden geen misdrijven, of ze kunnen in ieder geval niet worden vastgesteld.

Deze groepen verstoren meestal bij hun bijeenkomsten ook de openbare orde niet. De burgemeester kan dus al evenmin op voorhand ingrijpen als die activiteiten plaatsgrijpen in privélokalen. Want er bestaat nog zoiets als de vrijheid van vereniging en die wil T'Sijen respecteren.

Om de burgemeesters niet machteloos te laten toezien, wil T'Sijen neonazistische organisaties gewoon verbieden, zoals privémilities ook verboden zijn door de wet van 29 juli 1934. Groot probleem is de definitie van "neonazistische organisaties". T'Sijen zegt dat hij "aan de strafrechter een zo sluitend mogelijke beschrijving wil bieden". De omschrijving van verboden organisaties heeft hij daarom gebaseerd op de definitie van extremistische groepen in de wet 30 november 1998 op de inlichtingendiensten.

Welke organisaties wil T'Sijen nu verbieden? Elke organisatie van private personen wiens oogmerk of activiteiten gekenmerkt worden door racistische, xenofobe, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtstaat.

Wie een bijeenkomst van zo'n organisatie houdt, riskeert in T'Sijens voorstel tot 1 jaar cel en 125 euro boete. Ook kan alle materiaal van de verboden organisatie door de rechter worden verbeurd verklaard, om te verhinderen dat de leden zich onder een andere naam hergroeperen.

Het grote probleem met dit voorstel blijft de formulering van de definitie van verboden organisaties. Het gaat om alle extremistische organisaties waarover de staatsveiligheid inlichtingen mag inzamelen. Maar inlichtingen over een organisatie inzamelen, is nog iets héél anders dan die vereniging ook strafbaar maken. De overheid kan over veel meer groepen inlichtingen verzamelen zonder de mensenrechtenverdragen te schenden, dan ze groepen kan verbieden. Volgens de huidige definitie worden alle godsdiensten (joodse, islamitische én katholieke godsdienst) strafbaar, want het zijn immers alledrie "organisaties met autoritaire opvattingen van confessionele aard die theoretisch strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten". Denken we slechts aan de opvattingen van alledrie de godsdiensten over elkaar of over de vrouw, aan de sharia e.d.
Spirit verbiedt dus niet alleen Blood and Honour, maar ook de islam en de katholieke kerk. Iedere publieke uiting, bv. de eucharistieviering, wordt zelfs strafbaar. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het wetsvoorstel, maar het wordt wel mogelijk. De definitie van T'Sijen is dus bepaald geen sluitende definitie om neonazigroepen buiten de wet te stellen!

Koen T'Sijen was zich donderdag bewust van het probleem. Hij zegde dat PS en Open Vld amendementen zullen indienen en dat hij zich daartegen niet verzet. Normaal gezien wordt het voorstel al volgende week besproken.

23 MAART 2007

MEEST RECENT