Antwerpen schaft examensysteem af

Print
Antwerpen - De stad Antwerpen wijzigt het selectiesysteem om personeel aan te werven grondig. Schepen van Personeel Marc Van Peel (CD&V) zal de strikte selectieprocedure en het vastliggend examensysteem afschaffen. Een cultuurschok, noemt hij de wijziging. Antwerpen moet jaarlijks honderden vacatures invullen. In 2005 waren dat er 600, vorig jaar 800.
BR>
"We stellen vast dat we er met ons selectiesysteem niet in slagen om alle vacatures in te vullen. Dat heeft onder meer te maken met te strikte toelatingsvoorwaarden. Ze zijn te rechtlijnig gericht op diploma's en sluiten vaak potentiële kandidaten uit", aldus schepen Marc Van Peel.

"Ook examens stellen een probleem. Kandidaten worden te veel bevraagd volgens strikt vastgelegde examenprogramma's en te weinig getest op competenties die specifiek nodig zijn voor de functie. De selectieproeven worden ervaren als zware kennisexamens, waar bijvoorbeeld de kennis over de stad telt."

Demotivatie vermijden

"We kiezen daarom voor een totaal andere aanpak van selecteren. Let wel, ik laat de lat niet zakken. Mensen moeten voldoende inhoud hebben om een job uit te kunnen oefenen. Alleen zullen we die vaardigheden specifieker testen. We stelden vast dat onze werknemers vaak goede evaluaties kregen maar bij een examen gebuisd werden. Dat zorgt vooral voor gedemotiveerde mensen."

Van Peel geeft aan dat het nieuwe selectiesysteem geleidelijk wordt ingevoerd. "De gemeenteraad zal enkel de algemene toelatingsvoorwaarden en de competenties vastleggen die voor een functie noodzakelijk zijn. De effectieve selectieprocedure wordt pas vastgelegd na de inschrijving van de kandidaten. De gekozen technieken kunnen afhankelijk zijn van het aantal kandidaten of de aard en het niveau van de in te vullen vacatures."

De resultaten van de afgelopen selecties tonen aan dat veel allochtonen niet slagen. "De stad moet samenwerken met zoveel mogelijk organisaties om kandidaten van allochtone afkomst klaar te stomen voor onze selecties. Het nieuwe stedelijk agentschap voor sociale economie moet de meest noodzakelijke competenties aanleren bij kansengroepen."

Geen stoelendans meer

"We moeten de voortrajecten sterker begeleiden en testen wat we moeten testen. De lat mag niet lager gelegd worden, maar een eerste schifting op basis van een schriftelijke proef zoals nu moet worden vervangen door meer relevante proeven, waar de vakkennis aan bod komt."

De personeelsschepen wil ook een einde maken aan het selectietoerisme, waarbij iedereen in het wilde weg meedoet aan om het even welke selectie waardoor hij kan bevorderen. Via een goed competentiemanagement kan je vermijden dat je regelmatig een stoelendans krijgt van interne geslaagden. Maar je kan wel zorgen dat de mensen kunnen doorgroeien binnen de organisatie. Bevorderingen zijn geen probleem maar een opportuniteit. Al is een snelle vervanging uit de werfreserve cruciaal."

Van Peel vindt dat selecteren een voltijdse activiteit moet worden van de dienst personeelsmanagement. Met de nieuwe Vlaamse wetgeving kan de stad ook meer rekening houden met elders verworven competenties, zodat de jaren in de privé-sector kunnen worden meegeteld voor de kandidaten.

Kurt TUERLINCKX Het klassiek examensysteem, met veel nadruk op kennisproeven, wordt vervangen door nieuwe selectieproeven. Marc Van Peel. Foto's Bert HULSELMANS, Thomas LEGREVE
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio