Vlaamse regering selecteert school voor subsidieproject

Print
Boom - De kleuter-en basisschool Boom Park ruilt ten laatste tegen 2011 haar paviljoenen voor een nieuwbouw. Ze doet dit geheel met subsidies van de Vlaamse overheid, die haar selecteerde als pilootproject. Met een subsidie van 1.653.000 euro kan de nieuwbouw snel worden gerealiseerd.
BR>
"Het is Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a), die naast het reguliere subsidiecircuit voor nieuwbouw in het onderwijs een inhaalbeweging wou maken. Via objectieve criteria staan we na selectie door het gemeenschapsonderwijs op de 28ste plaats van de 222, over alle netten uit te voeren, projecten. We zijn aangeduid als pilootproject", weet directeur Harry Roelants.

De nieuwbouw is hoognodig, want de school barst uit haar voegen. Op amper drie jaar tijd heeft ze zo'n honderd leerlingen erbij gekregen. "We zijn nu met zo'n 530 leerlingen van wie er 34 in de wijkschool Bosstraat zitten. We kunnen al die leerlingen niet in de huidige gebouwen zetten. We hebben extra paviljoenen geplaatst en daar komen er op 1 september nog drie bij", verduidelijkt Harry Roelants.

Selectie

Het zogenaamde DBFM-systeem (Design, Build, Finance en Maintenance) van de Vlaamse minister houdt concreet in dat de scholen geen euro betalen en dat ze over dertig jaar eigenaar worden van de gebouwen. Om tot de geselecteerde scholen te behoren, moest de school aan verscheidene criteria voldoen. "Het feit dat we ons als open school profileren, met onder meer de speelpleinwerking die in de vakanties hier zit en de wijkvergaderingen die op school kunnen, heeft mee voor de toewijzing gezorgd", zegt de directeur.

Begin 2008 wordt een wedstrijd uitgeschreven voor alle architectenbureaus in binnen- en buitenland. Dan volgt een selectie waar niet alleen de Vlaamse Bouwmeester, maar ook de school inspraak over heeft. Er is een werkgroep met leerkrachten om vooral aan de praktische invulling van de leslokalen te werken. Daarnaast zit in het project ook onder meer een extra bergruimte, een refter, een leraarszaal en een overdekte speelruimte. "Volgens de planning moeten we ten laatste in 2011 onze nieuwe gebouwen in gebruik nemen", zegt Harry Roelants hoopvol.

Jan BOEY, Chris VAN ROMPAEY
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio