Woningen schuiven achteruit

Print
Hemiksem - Op de hoek van de Heiligstraat met de Gemeenteplaats in Hemiksem staat een aantal verschuivingen gepland. Een viertal woningen voor de rooilijn maken plaats voor nieuwbouw en een overzichtelijker kruispunt.
BR>
Het gemeentebestuur liet eerder al weten de 'knik' aan de Heiligstraat te willen wegwerken. Met de intercommunale Igean werden afspraken gemaakt om er een aantal woningen voor de rooilijn te verwerven. De eigenaar van de woning Heiligstraat 5 bood zijn eigendom aan de gemeente te koop aan, Heiligstraat nummer 9 staat leeg en Heiligstraat 7 en Gemeenteplaats 13 zijn huurwoningen. Wat laatstgenoemd pand betreft, worden alleen de bouwvallige achterbouw en de tuin in het project betrokken. Voor de verwerving van de eigendommen is Igean een lening van 175.000 euro aangegaan, waarvoor de gemeente zich borg stelt.

Igean zal de woningen doorverkopen aan De Ideale Woning om er een kleinschalig nieuwbouwproject te realiseren. Een architect is reeds aangesteld en er loopt een prijsvraag voor de sloop van de woningen.

Door te bouwen op de rooilijn komt er ruimte vrij om het kruispunt te hertekenen. Een hoek van negentig graden zorgt er nu voor een beperkt zicht voor de chauffeurs.

BaR

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio