Oppositie verlaat gemeenteraadszitting

Print
Nijlen - De voltallige oppositie heeft tijdens de jongste gemeenteraadszitting kort de vergadering verlaten. Ze protesteerde daarmee tegen een onvolledig dossier waarover gestemd moest worden.
BR>
Normaal gezien zou de gemeenteraad kennisnemen van de samenstelling van enkele gemeentelijke adviesraden zoals de seniorenraad, de cultuurraad en de jeugdraad. Omdat er voor de milieuraad meer kandidaten waren, moesten de raadsleden ter zitting twintig leden aanduiden.

"Ik stem niet mee", liet Kurt Keirsmakers (sp.a) weten. "De kandidaten werden ons niet vooraf voorgesteld. Hoe kan ik nu weten op wie ik moet stemmen." Toen de gemeentesecretaris het raadslid duidelijk maakte dat hij verplicht was aan de stemming deel te nemen, verliet Keirsmakers, met zijn stembiljet, de raadszaal. Alle andere oppositieraadsleden volgden hem.

Het Vlaams Belang heeft bij provinciegouverneur Camille Paulus ondertussen een klacht neergelegd aangaande dit agendapunt. "Noch in het ontwerpverslag, noch in de ter inzage liggende dossiers waren de namen terug te vinden van de ingediende kandidaturen. Ze werden ons pas overhandigd net voor de gemeenteraadszitting. Bovendien werd er, ondanks de duidelijke vermelding in het ontwerpverslag dat het om een kennisgeving ging, toch een stemming gevraagd", aldus het Vlaams Belang.

CVR

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio