Ombudsdienst voor vijf gemeenten

Print
Rumst - Er lopen onderhandelingen voor de oprichting van een ombudsdienst voor een cluster van gemeenten in de regio. Mortsel en Rumst treden al zeker toe. Hove, Boechout en Wijnegem zijn geïnteresseerd.
BR>
Het oprichten van een eigen ombudsdienst - die luistert wanneer de gemeente niét meer luistert - is voor vele kleinere besturen geen haalbare kaart. Maar het nieuwe gemeentedecreet maakt de organisatie van klachtenbehandeling wel verplicht. Een mogelijke formule is het ontwikkelen van een onafhankelijke ombudsdienst, samen met andere gemeenten. Op vraag van de gemeente Rumst zal Igean een aanvraag indienen voor een gezamenlijk proefproject, 'lokale ombud'. De stad Mortsel heeft zich al principieel akkoord verklaard om toe te treden. Rumst zélf doet ook mee, en Hove, Boechout en Wijnegem zijn geïnteresseerd. Volgens huidig Igean- voorzitter Luc Vuylsteke is daarmee de aanzet gegeven. "Enkele gemeenten vormen nu de voorhoede, anderen kunnen later nog volgen." Afhankelijk van het aantal klachten kan Igean deze opvangen met het huidige personeelsbestand, of een bijkomend personeelslid aanwerven. De opstart van de werking is ten vroegste voor september 2007.

MdSw
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio