Stad wil werk maken van Combori-buurt

Het stadsbestuur wil het gebied Galgenweel-Oost, de buurt rond de bedrijven Combori en Shurgard, opknappen. De stad denkt aan bijkomende woningen en een vernieuwing van het openbaar domein.

BR>

Het gebied dat zal worden onderzocht, omvat het nieuwe containerpark dat opent in juni, twee braakliggende gronden en bouwblokken langs de Anton Van Duinkerkenstraat, de Edmond de Coussemakerstraat en de Victor Delhezstraat. Het is de bedoeling dat de straten beter worden afgelijnd door bijkomende woningen op braakliggende gronden. Daarvoor komt er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het onderzoek moet ook uitwijzen hoe de opknap-operatie kan leiden tot een goede harmonie met het nieuw aan te leggen park aan de Regatta-woonwijk bij het Galgenweel.

Het stadsbestuur hoopt de eerste concrete plannen voor de omgeving in de loop van volgend jaar te kunnen voorstellen aan de buurtbewoners.

LM

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio