Aquafin sleutelt aan afvoer afvalwater

Aquafin heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor een project rond de afvoer van afvalwater in de omgeving van de grens Hemiksem-Hoboken. Aan café 't Haltje aan de spooroverweg komt een ondergronds pompstation.

Bart Roggeman

BR>

Momenteel trekken de borden met gele affiches voor de vergunningsaanvragen de aandacht langs de Sint-Bernardsesteenweg en de Bredestraat in Hemiksem. Het project omhelst de aansluiting van het afvalwater van 400 inwoners van Hemiksem en Hoboken op het afwaartse rioleringsstelsel. Het water wordt verpompt vanuit een pompstation in de Herbekestraat en loopt verder via een persleiding onder de spoorweg naar de riolering in de Den Haaglaan/Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Veel gebroken en gegraven wordt er niet gedaan, want het grootste deel gebeurt via ondergrondse boringen.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 300.000 euro en de uitvoeringstermijn bedraagt een negental maanden. "De timing voor de uitvoering hangt uiteraard af het verkrijgen van de vergunningen. Die procedures zijn momenteel lopende. We verwachten in het najaar met het project te kunnen starten", zegt projectverantwoordelijke Koen Van Hul.

BaR

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio