Geen blaam voor raadsleden

Print
Aartselaar - De gemeenteraadsleden keurden de voorbije vergadering een eigen deontologische code goed. Een en ander gebeurde nadat de meerderheid akkoord ging dat het geven van een publiekelijke blaam na een overtreding uit de tekst werd geschrapt.
BR>
De gemeenteraad begon met het ontslag van Lynn Pelgroms uit de raad. Erik Deleu (Vlaams Belang) noemt het kiezersbedrog en deontologisch fout dat iemand zich kandidaat stelt om twee zittingen later reeds ontslag aan te bieden. Even later legde Willy Verstreken de eed af als opvolger voor de VLD.

Het woord deontologie kwam daarna nog vaak aan bod, want ook het reglement van inwendige orde werd ter goedkeuring voorgelegd. De voorgestelde tekst was volgens de leden uit de oppositie een samenraapsel van reglementen uit andere gemeenten, aangevuld met enkele opmerkingen van het schepencollege.

Vooral Sofie Dewit (NVA) en Rina Van de Weyer (CD&V) hadden opmerkingen. Hun grootste ergernis was de blaam die tegen een raadslid dat in de fout gaat, kon uitgesproken worden.

"Wie gaat die blaam dan uitspreken, de gemeenteraad?" zeggen beiden in koor. "Het betekent dat die raad rechter en partij tegelijk zal zijn! Met een bestaande meerderheid en minderheid lijkt het duidelijk dat vooral raadsleden van de oppositie officieel in de fout zullen gaan."

Nadat voorzitter Kris Wils de publiekelijke blaam uit de tekst liet verwijderen, ging de raad unaniem met de tekst akkoord.

JW
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio