"Juridisch vacuüm bedreigt Mariaburg"

Ekerse politici vrezen dat een juridisch vacuüm de eigenheid van de wijk Mariaburg zou kunnen bedreigen. Ze ijveren voor een snelle opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de buurt.

Peter De Meyer

BR>

Van 15 maart tot 16 april loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van het nieuwe bijzonder plan van aanleg (BPA) dat opgesteld wordt voor de Kapelsesteenweg. Zo'n BPA legt voorwaarden op aan burgers en de overheid, bijvoorbeeld op stedenbouwkundig vlak. Op een infovergadering woensdagavond worden de plannen voorgesteld.

Het nieuwe BPA moet drie vorige plannen gaan vervangen. En daar situeert zich volgens spirit-raadslid Luc Van Berlo het probleem: "Dat nieuwe BPA Kapelsesteenweg bestrijkt een oppervlakte die kleiner is dan het grondgebied waarop de drie bestaande BPA's geldig waren. Alleen de Kapelsesteenweg en de onmiddellijke omgeving worden in het nieuwe plan opgenomen."

Projectontwikkelaars

Volgens Van Berlo vallen heel wat waardevolle Mariaburgse panden buiten het nieuwe plan. "Projectontwikkelaars zouden van dat juridische vacuüm kunnen profiteren om projecten te lanceren die het ruimtelijke karakter van de wijk Mariaburg zullen aantasten. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan

(RUP, red.)

voor de wijk zou wel duidelijkheid scheppen."

De Ekerse districtsraad adviseert het stadsbestuur om de opmaak van dat RUP zo snel mogelijk op te starten. "Zolang er geen RUP is, zouden de drie oude BPA's gerespecteerd moeten worden opdat de eigenheid van Mariaburg bewaard kan blijven."

Peter DE MEYER

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio