1,6 miljoen euro voor fietspaden

Betaalbare woningen en veiligere wegen, vooral fietspaden, vormen de belangrijkste aandachtspunten in 2007 voor bestuursploeg CD&V/N-VA. Dat blijkt uit de beleidsnota en de begroting die werden voorgesteld op de gemeenteraad.

Stijn de Koning

BR>

Op het vlak van huisvesting wil het gemeentebestuur twee doelstellingen realiseren. "Dit jaar willen we een zichtbare inhaalbeweging maken in het aantal sociale woningen en kavels", licht burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) toe. "In het woon-winkelproject Draka Polva start de bouw van woningen en we bereiden verkavelingsaanvragen verder voor. Zoals voor het project Kerkeneind-West, het gebied dat de woonwijk tussen de Vogelenzangstraat en de Kijkuitstraat vervolledigt en het project Philippo achter het gemeentehuis. Ook in Nieuwmoer willen we het woonuitbreidingsgebied concretiseren. We voorzien 790.000 euro om de gronden, tussen Essensteenweg, Nieuwmoer-Dorp en Prelaat Deckersstraat te verwerven."

Voor de ontwikkeling van private verkavelingen stelt het gemeentebestuur een duidelijke eis. "In woonwijken waar de verkavelaar wegen aanlegt, verplichten wij om 50% van het project toe te wijzen aan sociale woningen of kavels", legt Jacobs uit.

Fietspaden

Het belang van verkeersveiligheid blijkt uit de begroting waar de grootste investering, 1,6 miljoen euro, is voorzien voor fietspaden. "Noem 2007 gerust hét jaar van de wegwerkzaamheden voor Kalmthout", meent Lukas Jacobs. "Naast de rotonde aan het kruispunt met de Heikantstraat, werken we langs de Brasschaatsteenweg het dubbelrichtingsfietspad af, richting Brasschaat. Daarnaast starten we de onteigeningsprocedure op om het fietspad richting Kalmthout door te trekken tot aan de Foxemaatstraat. Aan het Noordeind plaatsen we de tunnel waardoor fietsers veilig de gewestweg kunnen oversteken. Na de bouwvakantie starten we met de herinrichting van Heuvel - Putsesteenweg, van het station tot aan de bocht met de Korte Heuvelstraat. Deze gewestweg krijgt vrijliggende voet- en fietspaden met een veilige oversteekplaats aan de school."

"Wegwerkzaamheden gaan onvermijdelijk gepaard met verkeershinder. We willen de inwoners zo goed informeren. Daarom investeren we in het verbeteren van onze website en de opwaardering, door vierkleurendruk, van het gemeentelijk infoblad."

SdKMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio