Burgers kunnen punten op agenda gemeenteraad plaatsen

De Brechtse burgers kunnen voortaan punten op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Deze mogelijkheid maakt deel uit van het nieuw huishoudelijk reglement dat zopas door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

BR>

Het gaat meer bepaald om verzoekschriften, door één of meerdere personen ondertekend, die schriftelijk moeten worden ingediend. "Zo vangen we het ontbreken van een vragenkwartiertje op, dat in vele andere gemeenten van kracht is", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V).

Verzoekschriften moeten aan de gemeenteraad worden gericht. "Het zijn vragen om iets te doen of te laten. Bovendien moet het om dingen gaan die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren. Uit de tekst moet de vraag duidelijk blijken: onredelijke, vage, anonieme en beledigende vragen komen niet in aanmerking. Hetzelfde geldt voor het weergeven van loutere meningen."

De voorzitter van de gemeenteraad – in dit geval burgemeester Luc Aerts – beoordeelt de vraag. Is zijn reactie positief, dan plaatst hij het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad als hij het veertien dagen voor de vergadering heeft ontvangen. De raad kan, indien nodig, aan de (eerste) ondertekenaar vragen om uitleg te verschaffen tijdens de vergadering. Deze mag zich door een tweede persoon naar keuze laten bijstaan. Binnen de drie maanden na het indienen van het verzoek krijgt die persoon een gemotiveerd antwoord.

JVsMeer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio