Vereniging Apor werkt aan website in gebarentaal

Binnenkort zal er voor het eerst in Vlaanderen een website te raadplegen zijn waarop je de teksten zowel kan lezen als beluisteren én bekijken in gebarentaal. Dankzij de steun van Telenet Foundation kan de vzw Apor deze primeur verwezenlijken voor doven en slechthorenden en voor mensen met een mentale handicap.

inge pierloz

BR>

Al meer dan tien jaar brengen begeleiders van Apor uit Borgerhout wekelijks een thuisbezoek bij dove en slechthorende personen en bij mensen met een mentale handicap. "We leren hen bijvoorbeeld hoe ze hun uitgaven moeten beheren, zoeken mee naar werk of vrijetijdsbesteding en beantwoorden vragen over opvoeding", legt begeleidster Greet Van Roey uit.

Op de website van Apor vind je alle informatie terug rond begeleid wonen. De teksten op de site zijn al wat aangepast aan het leesniveau van beide doelgroepen, want het lezen van lange teksten is niet enkel moeilijk voor mentaal gehandicapten, ook voor dove en slechthorende mensen is het niet evident.

"Voor doven is de Vlaamse Gebarentaal de moedertaal, Nederlands komt slechts op de tweede plaats. Dat bemoeilijkt het lezen. Doven nemen ook alle woorden erg letterlijk. Als er bijvoorbeeld ergens ‘de duur van een contract’ staat, beschouwen zij het woord ‘duur’ als ‘kostelijk’ en dat zorgt wel eens voor verwarring", zegt Greet Van Roey.

Digitale kloof

Omdat de vzw de website nóg toegankelijker wilde maken, speelde ze met het idee om alle teksten op de website om te zetten in geluid en gebarentaal. Maar omdat dat enorm veel geld kost, diende Apor een dossier in bij Telenet Foundation, een fonds dat projecten beloont die de digitale kloof bij sociaal zwakkere mensen proberen te dichten. Greet Van Roey: "Er waren 220 aanvragen ingediend, dus we waren enorm blij toen we hoorden dat we één van de veertien geselecteerden waren."

Dankzij de cheque van 12.200 euro kunnen de filmpjes en geluidsbanden worden opgenomen in een opnamestudio in Schelle. Tegen de zomer zal de volledige website aangepast zijn.

Inge PIERLOZ

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio