Stadswachten helpen kinderen straat over

De gemeente Temse heeft twee stadswachten aangesteld. Naast hun taken op het vlak van criminaliteit- en overlastpreventie worden zij vanaf volgende maand ook ingeschakeld als gemachtigd verkeersopzichter in de schoolomgevingen.

Gert Nobels

BR>

"Bij het begin en op het einde van de schooldag zullen de stadswachten meehelpen om de schoolgaande jeugd veilig te laten oversteken", zegt schepen van Mobiliteit Debby Vermeiren (CD&V). "Op plaatsen waar wordt 'wildgeparkeerd', zullen de stadswachten bestuurders sensibiliseren en hen wijzen op de plaatsen waar reglementair kan worden geparkeerd. Daarnaast zullen de stadswachten deelnemen aan sensibilisatiecampagnes in het kader van de verkeersveiligheid. Op deze manier zullen zij de al bestaande werking van de gemachtigde opzichters aanvullen en versterken. Momenteel is er in Temse een tiental verkeersopzichters."

Enquête

Volgens schepen Vermeiren is verkeersveiligheid niet alleen een taak van het gemeentebestuur en de politie. "Ook andere partners, zoals de leerkrachten, ouders en grootouders, kunnen hier actief aan meewerken", zegt Debby Vermeiren. "De mobiliteitsdienst stelde voor de basisscholen een vragenlijst rond verkeer op. Met deze verkeersenquête wil het gemeentebestuur bij de directies van de basisscholen peilen naar de verkeerswerking op de school en naar specifieke knelpunten. Het is de bedoeling om tot een verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te komen."

Schepen van Mobiliteit Vermeiren plant ook een bezoek aan alle jeugdverenigingen van Temse. Zij wil samen met de leiding en de leden van de verenigingen de verkeerssituatie in de buurt van de jeugdlokalen bekijken.

GeNo

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio