VLD betwist ruimtelijk plan voor kmo-zones

Het gemeentebestuur heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) over de kmo-zones goedgekeurd. Maar oppositiepartij VLD dient een klacht in bij de provinciegouverneur, omdat ze niet akkoord gaat met de verdeling van de ruimte voor bedrijven en nevenfuncties.

Taf Pauwels

BR>

Kmo-zones bieden ruimte aan ambachtelijke bedrijven. Nevenfuncties zoals wonen en winkelen moeten er beperkt blijven. Stefaan De Landtsheer, ex-voorzitter van de Bornemse kmo-vereniging en nu VLD-raadslid, ijverde er voor om die verhouding om te buigen naar een gelijk aandeel voor bedrijven en nevenfuncties (50/50). Hij en de kmo's dachten dat het RUP in die zin zou worden aanvaard. Maar de bestaande verhouding van 75 procent van de ruimte voor bedrijven en 25 procent voor nevenfuncties, bleef bewaard, maar met mogelijkheid tot afwijking.

"Die verhouding sloot vroeger willekeur in het toestaan van vestigingen niet uit. Zo verrezen een feestzaal en garages in die zones, terwijl die er strikt juridisch misschien niet thuishoren. Het nieuwe voorstel van 50/50 strookte daarom beter met de kmo-wensen en de realiteit. Dat het RUP dan toch aanvaard werd, is onbegrijpelijk", aldus De Landtsheer.

CD&V-burgemeester Jozef Van Eetvelt wuift het protest weg. "De Gecoro

(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling, red.) heeft als laatste instantie geadviseerd om het RUP goed te keuren met de vroegere 75/25-verhouding, maar met de mogelijkheid tot afwijkingen. Daarbij wordt vooral gedacht aan bedrijven die volumineuze goederen verhandelen. Vergeten we niet dat een veralgemening tot 50/50 noch door de provincie noch door de minister werd gewenst." Het is nu aan de provincie om de volgende stap te zetten. TF

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio