Spijbelende orthodoxe joden voor rechter

Voor de correctionele rechtbank is donderdag een tweede groep spijbelende bijzitters verschenen. Onder hen ook enkele orthodoxe joden. Zij waren niet komen opdagen, omdat de verkiezingen van 8 oktober samenvielen met het Loofhuttenfeest.

BELGA

BR>

Het openbaar ministerie vorderde voor hen een boete van 275 euro. Tijdens het Loofhuttenfeest verbiedt de Thora het gebruik van onder meer potloden of stemcomputers. Het was dus voor de orthodoxe joden onmogelijk hun stemplicht te vervullen. In overleg met bevoegd minister Marino Keulen kregen ze toelating om via een volmacht hun stem uit te brengen. Wel moesten ze eerst een attest afhalen bij een erkende Israëlitische vereniging in Antwerpen. De opgeroepen joodse bijzitters waren ervan uitgegaan dat zij net hetzelfde moesten doen, maar blijkbaar ten onrechte. Voor hen bleek het attest namelijk niet voldoende om aan hun plicht als bijzitters te ontkomen. Ze kregen dan ook allemaal een dagvaarding in de bus om voor de rechtbank te verschijnen. Vonnis 1 maart.

B

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio