"Alleen pluimvee is halal-geslacht"

Print
Antwerpen - "Het voedselaanbod in de stedelijke dag- en nachtverblijven is voldoende divers, en niet alle vlees is halal-geslacht", stelt de interne auditdienst van de stad.
BR>
Vooraleer leerlingen van het stedelijk onderwijs op bos- of zeeklassen kunnen naar één van de openluchtverblijven van de stad, moeten de ouders een inlichtingenformulier invullen. Daar kunnen ze bijvoorbeeld aangeven of hun kind bepaalde medicatie gebruikt. Tot voor een jaar werd er over al of niet halal-voedsel met geen woord gerept op dat formulier.

"Veel allochtone leerlingen gingen niet mee naar de openluchtverblijven", zegt Ronny Waegeneer van de interne auditdienst. "De ouders hadden veel vragen, onder meer over voeding."

Uit navraag bleek dat de leverancier van het pluimvee halal-geslachte dieren aan de stedelijke verblijven aanbiedt. Overigens wordt het overgrote deel van het pluimvee op de Belgische markt zo geslacht. Waegeneer: "Om de ouders te overtuigen hun kinderen mee te laten gaan, werd midden 2006 besloten het inlichtingenformulier aan te passen."

"Verkeerdelijk werd vermeld dat alle vlees halal-geslacht wordt. Dat geldt dus in werkelijkheid alleen voor het pluimvee. Uit de audit blijkt dat er voldoende diversiteit wordt aangeboden. Zo kan elke hoofdschotel vervangen worden door een alternatief (groentenburgers of vissticks, red.)."

Voorhamme erkent dat er een fout gemaakt is. "De formulering op het formulier was een provocatie. Het formulier wordt dan ook aangepast en de communicatie zal in de toekomst professioneler worden."

PeDM

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio