Berchemse voorwaarden bij heropening oprit Ring

Print
Berchem - Vlaams minister van Werken Kris Peeters (CD&V) komt vandaag persoonlijk de oprit naar de Ring richting Nederland in Berchem openen. De Berchemse districtsraad geeft een positief advies voor deze heropening, maar koppelt er wel enkele voorwaarden aan vast.
BR>
Met het heropenen van de oprit is er in de buurt nog een reeks maatregelen gepland om de verkeerssituatie te verbeteren. Bij enkele ingrepen heeft de districtsraad twijfels. Daarom wil het enkele garanties:

* Goede signalisatie om conflictsituaties tussen de verkeersstromen tijdens de werken te voorkomen.
* De bereikbaarheid van de Koninklijkelaan moet gegarandeerd blijven.
* De huidige taxistandplaatsen moeten plaats ruimen voor parkeerplaatsen voor de bewoners.
* De trottoiruitstulpingen aan de voormalige fietsoversteek moet verdwijnen. Zo wordt de doorstroming verbeterd.
* Het district vreest dat de opstelruimte voor de fietsers aan de oprit te klein is. Aan de verkeerspolitie wordt gevraagd om hier rekening mee te houden.
* De vrees bestaat dat de verkeersdrukte zich gaat verplaatsen. Tijdens de evaluatie van het project moet er aandacht gaan naar de verkeersleefbaarheid in de Koninklijkelaan.
* De verkeerssituatie voor fietsers op de Grotesteenweg moet in zijn geheel worden bekeken.
* Aan de Elisabethlaan is een betere signalisatie en handhaving van de snelheidsbeperking nodig.
* Op korte termijn is een structurele veilige inrichting van het complex kruispunt Elisabethlaan-Floraliënlaan noodzakelijk.

SVW

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio