Jeugdraad sponsort uitbouw

De gemeentelijke jeugdraad verdeelt de winst van de 8ste Nacht van de Hamse Jeugd. Dit evenement bracht het fraai winstcijfer van 11.000 euro op. Het grootste deel van de winst gaat naar de vzw Den Tram. Die ontvangt 3.000 euro.

Wim Onselaere

BR>

"Den Tram is een nieuwe vzw in de schoot van jeugdhuis 't Klokhuis met als doelgroep twaalf- tot zestienjarigen", vertelt Pieter Bieseman namens het coördinatieteam van de jeugdraad. "Den Tram bouwt zijn werking op vanuit de oude conciërgewoning van De Lijn op het Koning Albertplein. Aan deze werking is ook een Jongereninformatiepunt (JIP) gekoppeld waar jongeren terechtkunnen met al hun vragen en problemen."

Den Tram is nog niet operationeel. "De jeugdraad steunt dit initiatief ten volle. Het hoopt dat de werking zo vlug mogelijk kan starten. Met de 3.000 euro kunnen nog enkele broodnodige infrastructuurwerkzaamheden worden uitgevoerd", zegt Bieseman.

Veiligheid

Hugo De Looze van vzw Den Tram is tevreden met de gift van de jeugdraad. "Wij plaatsen met dit geld een afsluiting met poort om de veiligheid rond Den Tram te verhogen en vandalisme te voorkomen. Als er nog geld over is en de prijs niet te hoog ligt, dan krijgen voor- en zijgevel een frisse opknapbeurt." De Looze bevestigde dat Den Tram dit jaar met de werking en het JIP start. "Hierover worden de komende weken afspraken gemaakt met de jeugddienst."

Buiten Den Tram krijgen ook alle verenigingen en particulieren die meewerkten aan de Nacht van de Hamse Jeugd een cheque. Het gaat om aankoopbons voor materiaal en cd-bons voor een totaal bedrag van 1.800 euro. Ook is 200 euro overgemaakt aan de actie

Music for live van Studio Brussel." Het overblijvende winstdeel gaat naar de voorbereiding van de 9de Nacht van de Hamse Jeugd, die in oktober plaatsvindt. WO

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio