Percentage sociale woningen

Print
Turnhout - De stad Turnhout hanteerde al enkele jaren een dienstorder waarbij grote woningbouwprojecten vijftien procent sociale woningen moesten bevatten. Maar de overheid stelde dat de stad dit niet kan opleggen, waarop de dienstorder werd geschrapt. De voorzitter van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) tekent nu bezwaar aan tegen die beslissing en krijgt de steun van het schepencollege. Omdat er geen speciale procedure is voorzien, tekent de stad geen officieel bezwaar aan. Wel worden de opmerkingen expliciet vermeld in het volgende voortgangsrapport voor het Stedenfonds. De stad schrijft ook een brief naar het kabinet van Ruimtelijke Ordening.
BR>
BrOT
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio