Borgerhout tegen gft in restafvalzak

Het districtscollege van Borgerhout vraagt het stadsbestuur het proefproject om gft toe te laten in de restafvalzak te schrappen. "De doelstelling om selectieve ophaling te optimaliseren is in strijd met het actiepunt in het milieujaarprogramma om gft in de restafvalzak aan te bieden", vindt districtsschepen Wouter Van Besien (Groen!).

BR>

Milieu is geen districtsbevoegdheid, maar alle districten moeten hun advies uitbrengen over het stedelijk milieujaarplan. "Borgerhout is enthousiast over heel wat doelstellingen en actiepunten in het jaarplan en wil zeker meewerken aan de energieaudits, scholencharters en het milieufestival", zegt Wouter Van Besien. "Het districtsbestuur herkent zich ook in de uitgangspunten van het plan inzake mobiliteit en groene ruimte. We geven dan ook een gunstig advies, mits enkele aanvullingen en enkele vragen tot bijsturing. Feit dat wij het proefproject gft in de restafvalzak geschrapt willen zien, is geen vorm van oppositie voeren. We vragen het stadsbestuur gewoon om deze tegenstrijdigheid weg te werken."

Verder vraagt Borgerhout versterking van de dienstverlening van de sluikstortcel en het concreter maken van enkele uitgangspunten van duurzaam en energiezuinig bouwen. Ook wil ze een aanvulling inzake de herlocatie van het bedrijf IFB, dat nu gevestigd is op het spoorwegemplacement tussen Hof Ter Lo en Schijnpoort, waardoor de milieurisico's worden verkleind. Het districtsbestuur wil ook dat er in het kader van het luchtkwaliteitsplan een gesprek wordt gestart met De Lijn om op de Turnhoutsebaan milieuvriendelijke bussen in te zetten.

KVH

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio