Parkeercontroles in Voorkempen

In de politiezone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Zoersel) zijn sinds kort agenten op pad om foutparkeerders op de bon te zetten. Vooral de zogenaamde blauwe zones worden gecontroleerd.

BR>

Tijdens de jongste politieraadszitting legden Yanni Goldberg en Dirk Vandermeeren de eed af als politieagent. Het duo, dat volwaardig deel uitmaakt van het politiekorps Voorkempen, heeft als specifieke taak foutparkeerders op te sporen en retributies op overtredingen te (laten) innen.

Sinds 1 maart 2004 is een aantal parkeerovertredingen die geen hinder of gevaar opleveren, uit het strafrecht gehaald. Dit houdt in dat de politie voor die specifieke overtredingen geen boetes meer uitschrijft. Deze depenalisering betekent echter niet in dat overtredingen toegelaten zijn. Voortaan worden ze bestraft met een gemeenteretributie, als ze vastgesteld zijn door een parkeerbedrijf of door de politie.

De zone Voorkempen opteerde niet voor een nieuw parkeerbedrijf, maar schakelt dus twee agenten in die zich specifiek met deze materie bezighouden. De gelden die worden geïnd, komen terecht in de respectieve kassen van de gemeenten waar de overtredingen plaatsvonden.

JVsMeer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio