Feest voor Annie!

De 74-jarige Annie Verelst vertrekt binnenkort naar een serviceflat. Haar buren in de Karel Geertsstraat, waar ze 32 jaar heeft gewoond, verrasten haar zaterdag met een feestje. "Annie heeft van onze straat een hecht dorp gemaakt", zegt buurman Gino Gommers.

BR>

Gino Gommers is vijftien jaar geleden in de Karel Geertsstraat komen wonen. In die tijd werd de straat vooral bevolkt door oudere mensen, zoals Annie en haar echtgenoot Fons Schenck. "Ik herinner me die eerste ontmoetingen met Annie nog goed: een rondborstige dame met schort, die af en toe met haar stoel op straat zat en alles in de gaten hield. Ze heeft altijd de nodige nieuwsgierigheid aan de dag gelegd, eigen aan haar generatie, maar positief bedoeld. Daardoor kende ze alle buren, ook degenen van wie de roots elders liggen. Ze heeft met iedereen, jong en oud, een prima contact."

Gino Gommers vertelt dat met de jaren steeds meer jonge gezinnen in de Karel Geertsstraat zijn komen wonen. "De oudere bewoners trokken weg en een jongere generatie streek neer. Jonge mensen, die druk bezig waren met de renovatie van hun huis en de kindjes die geboren werden. Weinig tijd dus om contacten te leggen. Gelukkig was er Annie, die het ultieme bindmiddel bleek tussen buren, van welke afkomst ook. Sociaal geëngageerd als ze is, en met veel liefde voor de buurt, is ze erin geslaagd de hele straat op te trommelen voor Lentepoetsacties van Opsinjoren, buurtfeesten en andere activiteiten. Ondertussen hebben we een straattraditie in feestjes en zijn we echte vrienden geworden."

De echtgenoot van Annie is zeven jaar geleden overleden, en het huis wordt voor Annie nu te groot. Over enkele weken neemt ze haar intrek in een serviceflat in de Zegelstraat. "Wij zijn Annie erg dankbaar. Zij heeft ervoor gezorgd dat deze niet altijd even makkelijke buurt een fijne omgeving is geworden om onze kinderen te laten opgroeien. We hebben minstens tien gezinnen nodig om haar te vervangen. Als aandenken hebben we voor haar een mooi fotoboek samengesteld, met portretten van alle gezinnen voor hun huis."

Onder begeleiding van de straatfanfare hebben de buren Annie, die duidelijk geëmotioneerd was, thuis opgehaald om samen te gaan feesten in de Apropos aan het Krugerplein.

Karin VANHEUSDEN

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio