Parkeerplaatsen

Print
Schoten - Een aannemer heeft van het schepencollege van Schoten opdracht gekregen om méér parkeerplaatsen aan te leggen aan het St. Cordulaplein. In het doodlopend stuk weg vanaf de kerkpoort tot de Verbertstraat wordt aan de zijde van het voorplein met park het voetpad van drie meter versmald tot 70 cm. Hierdoor zal de parkeercapaciteit in vakken verhogen en blijft er zes meter straatbreedte over om makkelijk te keren. Aan de zijde van de woningen komt geen nieuwe wegstructuur. Wel mag er straks worden geparkeerd. Het huidige parkeerverbod zal dan alleen nog gelden in een beperkte strook tegen de afsluiting. De werken zullen een tweetal weken duren. De gemeente investeert méér dan 10.000 euro in de bijkomende parkeerplaatsen, maar het St.Cordulaplein blijft ook na deze ingreep blauwe zone.
BR>
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio