Stad geeft groen licht voor voetgangersbrug over Nete

Print
Duffel - De kans dat er volgend jaar een voetgangers- en fietsersbrug over de Beneden-Nete aan Duffelssluizen komt, wordt met de dag groter. Het Lierse schepencollege heeft de stedenbouwkundige aanvraag hiervoor alvast gunstig geadviseerd.
BR>
De nv Waterwegen en Zeekanaal diende bij de stad een stedenbouwkundige aanvraag in voor de bouw van een houten voetgangers- en fietsersbrug over de Nete en voor de heraanleg van de landtong tussen de twee Netearmen. "De brug wordt gepland aan de Duffelsluizen en verbindt de landtong met de oever. Het stadsbestuur staat positief tegenover dit initiatief, maar vraagt wel om er op toe te zien dat de brug ook toegankelijk is voor personen met een handicap", stelt schepen van Ruimtelijek Ordening Guido Van den Bogaert (CD&V/N-VA).

"Voor fietsers en voetgangers creëert de brug heel wat mogelijkheden. Zo draagt ze bij tot een versterking van het recreatieve fietsverkeer langs de Netedijken en in de omgeving van de Nete. De aanvraag wordt daarom met gunstig advies verzonden naar de dienst Stedenbouw in Antwerpen", aldus Guido Van den Bogaert.

"De bouw van de brug past in een totaalconcept waarbij we ook de landtong tussen de twee Netearmen heraanleggen en de dienstweg langs de Netearmen herstellen. Ook de bouw van een zwaluwenberm zit in het project. Dankzij deze boogbrug in azobéhout voorkomen we ook dat verdwaalde fietsers over de deuren van de sluizen kruipen om op de andere oever hun weg verder te kunnen zetten" zegt Patrick Verhaegen, districtshoofd van het Netegebied.

CVR
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio