Essen telt vijftien commissies

Print
Essen - Meerderheidspartijen CD&V en sp.a kiezen deze legislatuur voor maar liefst vijftien commissies.
BR>
Een gemeenteraadscommissie is een afvaardiging van gemeenteraadsleden die dieper op voorstellen of ontwerpen kan ingaan, al dan niet met een deskundige er bij. Dit om nadien met een concreet voorstel naar de gemeenteraad te trekken. In de meeste gemeentes zijn de commissies eerder beperkt, maar het nieuwe bestuur in Essen opteerde om maar liefst commissies in het leven te roepen: bestuurszaken en communicatie, sport, mobiliteit, ruimtelijke ordening, woonbeleid, jeugd, onderwijs, financiën en begroting, milieu-landbouw-waterbeleid en platteland, sociale zaken en kinderopvang, cultuur, lokale economie-tewerkstelling-toerisme-energie, internationale samenwerking, openbare infrastructuur en toekomst. Als eerste mag de commissie sport aan de slag om zich te buigen over een sportvloer voor de Heuvelhal.

De voorzitters werden door de meerderheidspartijen aangeduid, maar ook de oppositiepartijen kregen een voorzitterspostje aangeboden. VLD aanvaardde die niet, omdat de partij van mening is dat het niet de juiste manier van posten verdelen is. GROEN! en NVA/PLE aanvaarden wel, ondanks zij ook bedenkingen hebben bij de wijze van verdeling. Vlaams Belang, de enige partij die buitenspel werd gezet, betreurt het dat ze wederom niet de kans krijgen om constructief mee te werken.

KrPe
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio