Aanschuiven voor facelift

Print
Mechelen - Het lijkt er sterk op dat er in de loop van dit jaar beweging komt in de restauratieplannen voor verschillende historisch waardevolle kerken in de Dijlestad. Zo is na jarenlange windstilte de geplande restauratie van de Begijnhofkerk en de Hanswijkbasiliek weer ter hand genomen.
BR>
Begijnhofkerk
Van 2002 tot in de loop van 2004 werd de voorgevel van de Begijnhofkerk al onder handen genomen, maar dan viel de restauratie van de zeventiende-eeuwse kerk aan de Nonnenstraat stil. Het restauratiedossier voor de andere gevels moest worden herbekeken, omdat de kerk zich in een slechtere toestand bevond dan vooraf gedacht. "Er is initiatief genomen om het restauratiedossier in de loop van dit jaar te laten actualiseren, zodat het werk kan worden voortgezet", stelt Marc Debatty van Monumentenzorg.

Hanswijkbasiliek

Nadat het dak en de elektrische installatie van de Hanswijkbasiliek waren vernieuwd, viel de opknapbeurt van de kerk in 2002 stil. De aangestelde architect overleed in 2003, wat het dossier nog meer vertraagde. "Eind vorig jaar zijn twee nieuwe architecten aangeduid, die een masterplan voor de basiliek moeten opmaken. Dat moet er over enkele maanden al zijn", stelt Marc Debatty. Vanaf dat moment kan werk worden gemaakt van een bouwhistorisch onderzoek. Dat moet een buitenrestauratie voorbereiden, al kan die nog wel enkele jaren op zich laten wachten.

Sint-Pieter- en Pauluskerk

Sinds kort is de Sint-Pieter- en Pauluskerk aan de Veemarkt uitgerust met een systeem dat nagaat of een scheur in een van de gewelven zich al dan niet voortzet. "Die scheur wordt gedurende een jaar opgevolgd, zodat we weten of speciale maatregelen vereist zijn bij de latere restauratie", geeft Marc Debatty aan. De restauratie van de buitenzijde is ondertussen al aanbesteed. Later volgt ook een binnenrestauratie.

O.L.V.-over-de-Dijlekerk

Nadat in 2005 het dak en de hoge muurdelen werden gerestaureerd, zijn nu ook de lagere muurdelen van de O.L.V.-over-de-Dijlekerk nagenoeg weer opgefrist. "Van maart tot september is dan de toren aan de beurt", geeft Marc Debatty aan.

Sint-Janskerk

Mechelen wacht al sinds 2004 op groen licht van de hogere overheid en op subsidies om de restauratie van de Sint-Janskerk te financieren. "Maar die toekenning is nog steeds niet gebeurd en het ziet er ook niet naar uit dat die dit jaar volgt", weet Marc Debatty nog. Hoewel het restauratiedossier volledig rond is, moet de kerk en haar parochie dus wachten op een facelift.

Jan VAN DE POEL
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio