Leger sluit fort van Zwijndrecht

Nog dit jaar wil het leger de activiteiten in het munitiefort van Zwijndrecht -officieel het kwartier Kolonel Brosius- formeel stopzetten. De inspectie van munitie wordt overgeheveld naar Wallonië, het labowerk zou worden uitbesteed. Dat is te horen bij de militaire bonden en dat zegt ook VLD-Kamerlid Ingrid Meeus. Volgens minister van Defensie Flahaut (PS) gaat het echter nog maar om een studie.

Paul Verbraeken

BR>

Tot de jaren zeventig werkten er in het 130 jaar oude fort 800 militairen en burgers. Het fort was gespecialiseerd in munitiebehandeling en beschikte zelfs over een eigen spooraansluiting en een stationnetje langs de lijn Antwerpen-Gent. Momenteel werken er in het fort nog 31 mensen: 12 militairen van de Inspectiedienst voor Kruit en Oorlogsexplosieven (Sipeg) en 19 burgers die, volgens Ingrid Meeus, vooral kruitanalyses doen in het labo.

Meeus vernam dat de dienst Sipeg wordt overgeheveld naar het Waalse Rocourt terwijl voor de burgers een job wordt gezocht. Dat zou kunnen in de De Westakkers (Haasdonk) of bij het 11de Genie in Burcht. Volgens haar zou het labowerk worden uitbesteed. Overigens werd al in 2005 de spoorwissel naar het fort in alle stilte opgebroken. Defensieminister André Flahaut antwoordde haar nu slechts dat "een mogelijke verhuis van bepaalde activiteiten ter studie is".

Onverkoopbaar

Uit het antwoord van Flahaut valt wel af te leiden dat er enige activiteit in het fort zal blijven. Zo zorgt het nabijgelegen 11de Genie nu al rond de klok voor de bewaking én gebruikt die eenheid er ook loodsen als opslagplaats voor klein geniemateriaal. Bovendien legde het 11de Genie langs de Krijgsbaan een klein oefenterrein aan waar eenheden die naar het buitenland vertrekken, nog een cursus over mijnengevaar volgen.

Het fort is overigens gedoemd om militair domein te blijven. Het is onverkoopbaar vermits zowat alle legers tijdens en na de beide wereldoorlogen er in de grachten duizenden tonnen munitie hebben gedumpt. Waarbij ook massa's fosformunitie. Studies hebben uitgewezen dat opruiming onbetaalbaar is en bovenal levensgevaarlijk. Flahaut houdt het bij "een complexe materie" en "een project in de studiefase dat veel geld zal kosten".

Paul VERBRAEKEN

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio