Stad investeert vijf miljoen in riolering en vernieuwing wegen

Print
Geel - Het stadsbestuur van Geel investeert samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij vijf miljoen in Ten Aard. Er komt riolering en de straten worden heraangelegd.
BR>
Gazet van Antwerpen vroeg enkele weken geleden aan haar lezers wat hun stad of gemeente tijdens deze legislatuur moet realiseren. De familie Lommelen uit Geel-Ten Aard reageerde prompt. "In ons dorp vind je geen fietspaden", luidde het. De familie wees op de onveilige verkeerssituatie op het kruispunt met de Turnhoutseweg en de Aardseweg, de Broekstraat en de Beekhoekstraat. "Vergeet bij de werkzaamheden op de Aardseweg niet om die aan te pakken", gaf de Lommelen mee als suggestie aan de stad.

De familie Lommelen mag op beide oren slapen. Burgemeester Frans Peeters (CD&V) stelt omvangrijke werkzaamheden in het vooruitzicht. "We hebben tijdens een hoorzitting aan de bewoners beloofd dat ze inzage en inspraak krijgen."

De werkzaamheden nemen vermoedelijk drie jaar in beslag. "Ten Aard beschikt nog niet over een riolering en daar gaan we nu werk van maken", kondigt burgemeester Peeters aan. "Via een nieuw rioleringsstelsel wordt het afvalwater afgevoerd naar het zuiveringsstation in Lichtaart."

Voet- en fietspaden

Aquafin start nog dit jaar met de aanleg van collectoren. "De volgende twee jaar leggen we een rioleringsnet aan en er komt een herinrichting van de wegen. We ramen de kosten op vijf miljoen euro, waarvan meer dan de helft ten laste van de stad komt. Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor het aanleggen van voet- en fietspaden. Veel hangt natuurlijk af van de breedte van de weg."

Burgemeester Peeters stipt aan dat het voor een volledige aanpak van Ten Aard wachten is op een beslissing over de noord-zuidverbinding. De bestaande expresweg van Turnhout naar Kasterlee wordt daarvoor doorgetrokken tot op de ring in Geel.

"Als het basistraject voor de verbinding wordt goedgekeurd (een nieuwe weg die naast het dorp Ten Aard loopt, red.), dan is het de bedoeling dat er veel minder verkeer in Ten Aard komt en dat we de Turnhoutseweg degraderen tot een lokale weg. We kunnen dan ook het verkeer tussen de Aardseweg en het centrum van Ten Aard vlotter en veilig maken."

Alex KESTENS
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio