Nieuwe bestuursploeg op de rails

Omdat het districtshuis niet beschikbaar was, zette burgemeester Patrick Janssens vrijdagavond in dienstencentrum Oversnes de nieuwe bestuursploeg van het geitendistrict op de rails. Thierry Vanderkindere (sp.a) zal de komende zes jaar het college leiden en de 23-koppige districtsraad voorzitten.

Luk Luyten

BR>

Het grote verschil met de vorige coalitie is dat Groen! nu plaats moet ruimen voor het kartel CD&V/N-VA. Dat maakt dat uittredend schepen Wendy Geens als enige de oppositiebanken deelt met de acht verkozenen van Vlaams Belang. In de raad zelf zijn tien van de 23 leden nieuwkomers.

In het districtscollege wisselen Vanderkindere, die nu bevoegd is voor begroting, sport, groen, mobiliteit en erfgoed, en uittredend voorzitter Gilbert Van Nuffel (VLD) van stoel. Van Nuffel wordt districtsschepen van Burgerlijke Stand, Protocol, Ruimtelijke Ordening, Middenstand en Lokale Economie, Markten, Foren en Jumelages.

Viviane Wittock (sp.a) behoudt grotendeels haar bevoegdheden (sociale aangelegenheden, seniorenbeleid, gezin en diversiteit), nieuwkomer Danny Van Assche (CD&V) krijgt cultuur, erfgoed, feesten en jeugd, en Johan Peeters (sp.a), ook nieuw, krijgt als schepen te maken met openbare werken, participatie, informatie en communicatie.

Het ambitieuze bestuursakkoord bevat de uitvoering van enkele grote infrastructuurwerken, met als blikvangers de heraanleg van de Bist en de renovatie van het districtshuis met het daarachter gelegen administratief centrum.

Cultuur, sport, groenbeleid en verkeersveiligheid blijven belangrijke aandachtspunten, maar ook op het vlak van jeugd, gezin en seniorenbeleid zullen nieuwe initiatieven worden ontplooid. In een goede samenwerking met de stad wil het nieuwe bestuur ook de Wilrijkse eigenheid blijven bevestigen.

Luk LUYTEN Het Wilrijkse districtscollege met voorzitter Thierry Vanderkindere (sp.a), Gilbert Van Nuffel (VLD), Danny Van Assche (CD&V), Johan Peeters (sp.a) en Viviane Wittock (sp.a). Foto W&F

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio