Valse handtekeningen blijven Kontich beroe

Print
Kontich - Tijdens de gemeenteraad van maandagavond stelde Joost Fillet (sp.a-spirit-Groen!) het gemeentebestuur vragen over de vervalste handtekeningen van burgemeester Jef Van linden (CD&V) en secretaris Luc Dom op een uitvoerbaar verklaring van een verkavelingvergunning aan de Duffelsesteenweg. Een gedupeerde in deze zaak roept intussen lotgenoten op zich te verenigen.
BR>
Alles draait om een verkavelingdossier aan de Duffelsesteenweg in het achterland van de huizen tegenover het kerkhof. Om deze verkaveling ‘uitvoerbaar’ te verklaren moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In dit dossier gaat het onder meer over een voorafgaand archeologisch onderzoek omdat men op deze locatie de resten van een belangrijke site uit de IJzertijd vermoedt.

Indien aan de voorwaarden is voldaan, kunnen, na goedkeuring door het college, de burgemeester en de secretaris van de gemeente een verkavelingvergunning uitvoerbaar verklaren door hun handtekening onder het geëigende document te plaatsen. In dit bewuste dossier zit een dergelijk document, maar de handtekeningen van burgemeester en secretaris erop blijken vervalst. De verkavelingvergunning werd immers op het college nooit ‘uitvoerbaar verklaard’, omdat aan de voorwaarden niet was voldaan. Burgemeester en secretaris hebben dan ook een klacht neergelegd tegen onbekenden wegens het vervalsen van hun handtekening.

Tijdens de gemeenteraad stelde Joost Fillet dat de burgemeester volkomen correct heeft gereageerd en sprak hij ook zijn vertrouwen uit in het werk van politie en parket. Hij vroeg de burgemeester wel al het mogelijke te doen opdat iets dergelijks in de toekomst onmogelijk nog zou kunnen gebeuren.

Burgemeester Jef Van linden:"Die bezorgdheid leeft bij ons constant. We vragen ons af wie, wanneer en waar, deze vervalsing heeft gepleegd. We hopen dat het onderzoek hierin zo snel mogelijk klaarheid brengt. We voelen ons trouwens verplicht mee op te komen voor de gedupeerden in deze zaak."

Oproep

Er zijn inderdaad behoorlijk wat gedupeerden. Op de verkaveling zijn immers 21 woningen gepland. Een aantal mensen heeft er zelfs al grond gekocht. Maar dat had dus niet mogen gebeuren, omdat er nog geen authentieke uitvoerbaar verklaring was. De start van de bouwactiviteiten werd intussen al met enkele maanden uitgesteld, omdat het geplande archeologisch onderzoek nog niet heeft plaats gevonden."

Geert Van Duffel is één van de gedupeerde kopers: "We zitten met grond waar we voorlopig niet mogen op bouwen. Intussen moet er door een aantal mensen wel langer huur worden betaald. We lijden hoe dan ook schade door heel deze situatie. Ik doe een oproep aan de andere kopers in deze verkaveling om zich bij mij kenbaar te maken via het nummer 0474-30.00.56, zodat we ons samen burgerlijke partij kunnen stellen.

Ook de verkavelaar voelt zich genomen: "Wat er met die handtekeningen gebeurd is, gaat mijn petje te boven. De betrokken notaris heeft alle documenten goedgekeurd en heeft me verzekerd dat ik al gronden mocht beginnen verkopen. Het grote struikelblok is het archeologisch onderzoek. Daar vraag ik al maanden naar. Zopas heb ik van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed vernomen dat men binnen de veertien dagen gaat starten en dat het onderzoek maximaal 30 dagen zal duren. Toch nog een streepje licht in deze duisternis."

Rob HARDY

Federale politie voert onderzoek

De sectie Fraude van de federale gerechtelijke politie (FGP) voert het onderzoek in het dossier van de vervalste handtekeningen. De bal ging een week geleden aan het rollen toen een gedupeerde koper van een grond op de bewuste verkaveling een klacht indiende bij de politie Kontich. Ondertussen heeft ook de burgemeester een klacht ingediend.

Na de klacht van de gedupeerde koper hoorde de politie Hekla (Hemiksem-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar) een aantal personen. Deze verhoren werden gebundeld en met de aanvankelijke klacht in een proces-verbaal gegoten en overgemaakt aan het Antwerpse parket. Om alle misverstanden te vermijden - er zijn nu eenmaal banden tussen de politie Hekla en de gemeente Kontich - besliste het parket dinsdag het onderzoek over te dragen aan de sectie Fraude van de FGP.

CM
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio