Alex Vinck blaast 80 kaarsjes uit

Alex Vinck blaast 80 kaarsjes uit

Alex Vinck blaast 80 kaarsjes uit

Print
Boom - De Boomse geschiedschrijver Alex Vinck is eind 2006 tachtig jaar geworden. Een dringende en dwingende operatie hield hem evenwel weg van alle feestgedruis. Ondertussen is hij voldoende hersteld voor een terugblik op zijn rijke werk en leven.
BR>
Toen de oorlog uitbrak, was ik veertien jaar en moest ik meteen gaan werken. "Ik werd vlak na de oorlog bordenwasser in de keuken van de Engelsen. Maar de Engelsen zagen in mij meer een bureaumanneke, zodat ik voor hen werk deed in Noeveren", start Alex Vinck zijn verhaal.

Na een stevige omzwerving bij de Rijksdienst Maatschappelijke Zekerheid (RMZ) werd hij uiteindelijk bureauchef in zijn geboortegemeente Boom. "Als ik mijn map geschiedenis uit de lagere school bekijk, dan zie ik daar al mijn interesse voor geschiedenis. De hele cursus bulkt van de bijgeplakte foto's en notities van het extra opzoekwerk", vertelt Alex Vinck.

Zo was Boom

Burgemeester Van Bulck uit de jaren zeventig lag aan de basis van deze geschiedschrijver. "In de reeks Zo was (naam gemeente) zette de burgervader mij aan het werk voor Zo was Boom. Met veel interesse en opzoekwerk schreef ik het bij elkaar. Ik had de smaak goed te pakken", zegt hij. Er volgden nog meer dan tien andere boeken, om nog maar te zwijgen van de toneelstukken, tentoonstellingen en artikels in brochures en tijdschriften.

Zijn beste boekje is ongetwijfeld 100 jaar Harmonicaïsten in Noeveren, dat alleen al door de anekdoten en toevalligheden bij de totstandkoming legendarisch is geworden. Het meest succesvol werd de turf Van de oudheid tot het jaar 2000. Alle 2.600 exemplaren zijn de deur uit. Enkel van het foto- en inventarisatieboek Groeten uit Boom zijn er nog een tachtigtal exemplaren te koop. "De rest is voor wat mij betreft definitief en volledig uitverkocht", zegt Alex.

Van strip tot film

Op korte tijd werd Alex Vinck een autoriteit en werkte onder meer mee aan de boeken van Paul Coeck, Geert Van Istendael, Marc Van de Velde en Jos Vandervelpen. Ook voor het Suske en Wiske-album De Hellegathonden dat zich in de Rupelstreek afspeelt, gaf hij present. Ook zijn advies voor het Canvas-programma Histories en de films met sterk Rupeliaans karakter als Klinkaart, Hellegat en Het Begeren was onontbeerlijk voor het welslagen van die projecten.

Jan BOEY

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio