Gemeenteraad Stekene vlekkeloos geïnstalleerd

Print
Stekene - De nieuwe gemeenteraad van Stekene is dinsdagavond onder ruime publieke belangstelling en zonder problemen geïnstalleerd. Burgemeester Stany De Rechter (Gemeentebelangen) volgt zichzelf op aan het hoofd van een coalitie met CD&V. Zijn partijgenoot Arnoud Heyse zit de komende zes jaar de gemeenteraden voor.
BR>
In Stekene zijn verrassingen nooit uitgesloten. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat de stemafspraken niet nageleefd werden of dat een raadslid op het laatste nippertje besliste om als onafhankelijke te zetelen. Onder meer omdat er deze keer voor de aanstelling van de schepenen niet meer gestemd moest worden, bleef de eerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursploeg van elk onheil gespaard.

Net voor de eedaflegging maakte de burgemeester bekend dat de 67-jarige Ivo De Cock (VB) afstand deed van zijn mandaat ten voordele van derde opvolger Joël Fassaert. De Cocks zoon Koen werd op 8 oktober ook verkozen. Bij de oproeping voor de eedaflegging moest Stany De Rechter goed uit zijn doppen kijken. In de raad zetelen immers twee verkozenen met dezelfde naam. Alleen hun tweede voornaam en leeftijd onderscheiden hen: de 61-jarige Freddy August Merckx zetelt voor de Gemeentebelangen, de 62-jarige Freddy Emile Merckx is lid van de CD&V-fractie.

Na zijn aanstelling als voorzitter van de gemeenteraad stelde Arnoud Heyse dat er nog heel wat onduidelijkheden zijn over zijn nieuwe functie. "Ik zal ze naar best vermogen invullen met aandacht voor het spreekrecht van de oppositie en duidelijkheid met betrekking tot de voorstellen van het schepencollege", verzekerde Heyse.

YV

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio