Lier legt accent op leefbaarheid

Print
Lier - Het stadsbestuur moet werken aan communicatie. Communicatie vormt de kern van een goed bestuur. Het zijn twee citaten uit het bestuursakkoord dat VLD, CD&V/N-VA, Lier Leeft en Lier&Ko onderhandelden. Maar toch mochten de inwoners van Lier en Koningshooikt de inhoud ervan nog niet kennen. Via een gunstige wind belandde het bestuursakkoord toch op onze redactie. Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord.
BR>
Wijken krijgen geld
Een transparante indeling van de stad in wijken en buurten moet leiden tot een open, gemakkelijke en efficiënte dialoog tussen burger en overheid (administratie, politie en politiek). Onder leiding van een wijkcoördinator worden de wijken systematisch bezocht en de burgers ervan minstens tweemaal per jaar gehoord door het stadsbestuur. Elke wijk krijgt een budget voor het organiseren van inspraak, vergaderingen en activiteiten die de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk versterken.

Overlast aanpakken
Een resolute aanpak van alle vormen van overlast, onder meer door het maximale gebruik van de gemeentelijke administratieve sancties én door meer toezicht in de binnenstad op verkeersovertredingen, in het bijzonder wildparkeren. In de uitgaansbuurt en op ander overlastgevoelige plaatsen komen camera's. Meer toezicht in de winkelstraten, vooral bij het openen en sluiten van winkels.

Senioren
Het aanbod van serviceflats voor senioren in het Lierse centrum wordt uitgebreid. Opening van twee lokale dienstencentra in Lier waar onder meer een boodschappen- en oppasdienst beschikbaar zijn. Er komt een nieuw rusthuis in de Transvaalstraat - Kroonstraat. Hieraan is een nuttige nabestemming voor het rust- en verzorgingstehuis Paradijs voor de senioren gekoppeld.

Leefbare stad
Er komt geen afvaltransport via de wijk Zuid-Australië. Een nog aan te stellen fietsambtenaar moet een Gemeentelijk Totaalplan Fiets opstellen. Een fietstoets bij elke verkeersingreep moet de gevolgen voor het fietsverkeer en –comfort in kaart brengen. De bewoners van Zuid-Australië willen geen afvaltransport door hun wijk. Het nieuwe stadsbestuur volgt hen daarin.

Heraanleg stationsbuurt
De aanleg van de stationsbuurt is een prioriteit. Dit wordt bekeken binnen een grotere gebiedsomschrijving waarin ook de stationsomgeving, Bosstraat en het ziekenhuis vervat zitten. Er wordt over bijkomende parkeerplaatsen een beslissing genomen op basis van de resultaten van een globaal onderzoek naar bijkomende parkings in het stadscentrum. De Dungelhoeffsite wordt niet verder ontwikkeld zolang de nieuwe ontsluitingen niet worden gerealiseerd. Het oude zwembadgebouw wordt gesloopt zodat het park kan worden uitgebreid. Mogelijk is er hier een interessante inplantingsplaats voor de toeristische dienst. Over een ondergrondse parking, een idee van Lier&Ko, lezen we niets in het bestuursakkoord. Het oude zwembad waarin deze jongeren zich amuseremen, verdwijnt de komende legislatuur uit het stadspark.

Parkeervrije Grote Markt
De stad moet autoluwer. Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd. De in- en uitrit van de ondergrondse parking moet grondig worden geëvalueerd. Het nieuwe stadsbestuur wil de Grote Markt parkeervrij. Het nieuwe ontwerp wordt onderwerp van een representatieve volksbevraging. De winkelas van de stad wordt heraangelegd op een winkel- en wandelvriendelijke manier, maar zonder het verkeer te weren. Overal in Lier mag je een kwartier gratis parkeren. In woonwijken komen er blauwe zones met bewonersparkeren. De betalende zones worden eventueel uitgebreid.

Koningshooikt
Het nieuwe schepencollege ondersteunt de creatie van een ontmoetingsplaats voor jongeren. Het streeft ook betere bus- en fietsverbindingen na. De dienstverlening van de stad blijft in de deelgemeente volwaardig behouden. De oprichting van een nieuwe (wijk)raad is in het verschiet, net als de ontwikkeling van een woonzorgzone waarin optimale condities zijn ontwikkeld voor wonen met zorg. Allerlei voorzieningen kunnen er het zelfstandig wonen mogelijk maken of vergemakkelijken.

Sport en jeugd
De stad maakt van de site van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) een stedelijk sportcentrum. Aan de Hoge Velden en Posthoornstraat komt een sport- en recreatiezone. De zwembadtarieven worden herbekeken. Lagereschoolkinderen krijgen cultuurcheques. De stad moedigt de bouw van kleinere fuifruimten aan. Het aanbod kinderopvang wordt uitgebreid. De stad organiseert zomersportkampen op de KTA-site.

Woonstad
Bij nieuwe woonprojecten moet de verkavelaar garanderen dat hij ook in betaalbare woningen voor jonge gezinnen en alleenstaanden voorziet. Er zijn meer sociale woningen nodig.

Chris Van Rompaey

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio