Mortsel wil toekomstbeeld

Print
Mortsel - Nog net op de valreep buigt de oude bestuursploeg zich over enkele cruciale dossiers voor de toekomst van Mortsel. Volgende raadszitting ligt zowel het ontwerp voor het structuurplan ter stemming, als de opmaak van een krachtlijnennota voor de inrichting van het Gemeenteplein, de Statielei en het Stadsplein.
BR>
Bedoeling is om het Stadsplein, de Statielei en het Gemeenteplein als één geïntegreerd ontwerp op te maken. Met dit ontwerp wil Mortsel dan richting het Vlaams Gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel trekken. Dat dient zo snel mogelijk te gebeuren. Want Mortsel tracht dit rond te krijgen alvorens de vergunning voor fase II van de tramdoortrekking tot Boechout wordt gefinaliseerd. De raad moet zich dinsdag uitspreken over de aanstelling van de ontwerpers: architecten Robbrecht, Daem en Van Hee. Dat bureau haalde het in de selectieprocedure van de Vlaamse bouwmeester en is bekend van tal van realisaties: van de Leopold de Waelplaats in Antwerpen tot het Fochplein in Leuven en het Rubensplein in Knokke. De krachtlijnennota die zij moeten ontwikkelen, is geraamd op zo'n 12.500 euro.

Voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan lijkt de deadline iets minder dringend. Toch werd de definitieve vaststelling van het ontwerp alsnog geagendeerd op de laatste raadszitting van deze legislatuur. In tegenstelling tot het voormalig ontwerp kreeg de vernieuwde versie nu wel de nodige positieve adviezen. Zowel van de bestendige deputatie (16 november), Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (27 oktober) en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (6 december).

De Gecoro voegt daar wel nog een resem opmerkingen aan toe. Zo blijft ze erbij dat bebouwing niet thuishoort op het buitenglacis van Fort IV en dringt ze erop aan dat zowat alle belanghebbenden worden betrokken bij projecten Oude God en Stadsplein, om zo een sterk gedragen stadsproject te realiseren. Verder onderstreept de Gecoro nog om het recyclagepark te herlokaliseren in de stadsrand. In z'n besluiten benadrukt het bestuur alvast het park en de werf wel degelijk te willen verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie. Op de huidige site aan de Sint-Benedictusstraat stelt het voor een inbreidingsproject te ontwikkelen. Daarnaast benadrukt de stad haar intentie om tachtig procent aaneensluitend groengebied te vrijwaren in de Oude God-zone. En dat er eerstdaags een studiebureau wordt aangeduid om de verkeerssituatie van de zuidelijke rand rond Antwerpen in kaart te brengen.

Aan de gemeenteraad om dinsdag het licht op groen of op rood te zetten voor beide omstreden dossiers.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio