Sporen uit de IJzertijd gevonden

Bij het uitgraven van het wegentracé in de verkaveling Neut achter de historische Waterhoeve in Brecht werden sporen van aloude bewoning gevonden. Ze dateren waarschijnlijk uit de IJzertijd.

BR>

Toen arbeiders bij het trekken van de wegen in genoemde verkaveling sporen meenden te ontwaren van een oude bewoning, werden meteen bijkomende proefsleuven gegraven. "Dat is verplicht. Bij zulke ontdekkingen moeten de archeologische diensten van de provincie op de hoogte worden gesteld. Je mag in geen geval het boeltje zo maar dichtgooien en doen alsof er niets aan de hand is", weet cultuurschepen Ludo Kerstens (VLD).

De paalsporen werden aangetroffen in een zestal kavels gelegen vlak bij de nieuwe begraafplaats. "Het was min of meer logisch daar de sporen aan te treffen, zo dicht bij de eeuwenoude Waterhoeve. Bovendien werden vroeger elders in de gemeente, ondermeer in Overbroek en langs het traject van de hogesnelheidslijn, al heel wat interessante zaken gevonden. We wachten nu op een seintje van het Vlaamse Gewest, dat een deskundige zal aanstellen, om de opgravingen te kunnen starten", aldus nog Kerstens.

Intussen zijn elders op het terrein de gewone werkzaamheden hervat, zodat de realisatie van de verkaveling in kwestie niet al te veel achterstand zal oplopen.Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio