Hellegat verliest schooltje

Een mokerslag is het die het gehucht Hellegat in Niel te incasseren krijgt. De kleuter- en lagere school OLVI Dol-fijn moet op 1 september 2007 de deuren sluiten. De gebouwen uit 1924 beantwoorden niet meer aan de vereiste veiligheidsnormen.

jmartynowski

BR>

De ouders van de schoolgaande kinderen werden per brief op de hoogte gebracht. ”Ik hoorde het in Keulen donderen toen ik het nieuws vernam”, foetert Hans Braem, de voorzitter van het oudercomité. ”Zoiets is toch absurd. Hellegat was jarenlang een achtergebleven gebied. De jongste tijd is het gehucht helemaal opengebloeid. Door de aanleg van nieuwe wegen, verkavelingen en nieuwbouw zijn vele jonge gezinnen zich in Hellegat komen vestigen. Door de sluiting van de school worden al die kleuters en hun ouders letterlijk en figuurlijk in de kou gezet!”

”Ik ben me er ten volle van bewust dat een oplossing niet zomaar voor het grijpen ligt. Waar moet het geld vandaan komen? Maar zolang er leven is, is er hoop. Nu dinsdag 12 december heeft het oudercomité in de school een samenkomst gepland. We gaan op zoek naar oplossingen”, aldus een strijdvaardige Hans Braem. Ook het parochieteam gaat zich inzetten voor het voortbestaan van de school. ”Maar ik vrees dat de beslissing al genomen is”, reageert Dominique De Maeyer, voorzitster van het parochieteam.

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio