Gemeenteraad keurt plan voor kaai toch goed

Print
Boom - Niet alleen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Kaai, maar vooral het daaraan gehechte onteigeningsplan blijft voor onrust zorgen in Boom. Donderdagavond werd de gemeenteraad zelfs een halfuur geschorst, maar uiteindelijk werd het RUP toch goedgekeurd.
BR>
Het RUP voor de Kaai heeft de bedoeling om het deel tussen Rupel en Grote Markt alle kansen voor verdere ontwikkeling te geven. Dit betekent de mogelijkheid tot het bouwen van woningen of appartementen en voor het inrichten van horecazaken. Aan het RUP is een onteigeningsplan gekoppeld en vooral dat zorgt voor commotie.

Het openbaar onderzoek voor het RUP leverde 32 bezwaarschriften op. Zo’n 288 personen ondertekenden een petitie. Desondanks gaf de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (gecoro) op 16 oktober toch een gunstig advies.

”Maar de voorzitter van deze commissie heeft half november een projectontwikkelaar begeleid naar een pand op de Grote Markt om mee de onderhandelingen te voeren over de verwerving van dat pand. Dat gebouw maakt deel uit van het plangebied van het RUP. Belangenvermenging dus”, zeggen de betrokken buurtbewoners in hun klacht.

Ze schreven hun bezwaren in een brief aan alle raadsleden. Die leidde tot een korte schorsing van de gemeenteraad.

Nadien meldde burgemeester Patrick Marnef (sp.a) dat er met het hele dossier geen enkel probleem is. ”We hebben ook juridisch advies gevraagd”, zei hij.

Oppositiepartij VLD is vooral gekant tegen het onteigeningsplan. ”Het zorgt voor de uitholling van het recht op eigendom. Ook beslissen hier heel wat raadsleden die er over enkele weken niet meer bij zijn. Uitstel is daarom op zijn plaats”, betoogde Marc Lamberts (VLD). Burgemeester Patrick Marnef benadrukte daarop nogmaals dat het middel ‘onteigeningen’ eigenlijk nooit in de realiteit wordt toegepast. ”De eigenaars moeten zich niet ongerust maken”, zei hij.

Groen! en Vlaams Belang stemden tegen het RUP Kaai en het onteigeningsplan. De VLD keurde enkel het onteigeningsplan af, sp.a en CD&V stemden voor. De buurtbewoners gaan zich nu verder beraden. Zeker is dat er juridische stappen volgen.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio