Belasting op huisvuil afgeschaft

Print
Essen - Tijdens de jongste gemeenteraad keurde bijna het voltallige schepencollege het voorstel om de forfaitaire huisvuilbelasting van 25 euro af te schaffen goed.
BR>
Elk jaar wordt in december de begroting van het volgende werkjaar voorgesteld.

Maar omdat op 2 januari de nieuwe gemeenteraadsleden het voor het zeggen hebben, wordt er een werkbegroting voorgesteld.

Dat is een louter technische maatregel die ervoor zorgt dat het gemeentebestuur vanaf 1 januari normaal kan verder werken, zodat de nieuwe gemeenteraad enkele maanden tijd heeft om een nieuwe begroting op te stellen. Die moet voor eind maart klaar zijn.

Toch konden de oppositiepartijen 2007 (PLE/N-VA, VLD en Groen!) niet wachten om de huisvuilbelasting af te schaffen. Daarop repliceerden de meerderheidspartijen (CD&V en sp.a) dat deze maatregel in hun nieuwe bestuursakkoord staat en ze stemden dus ook voor.

Ook het Vlaams Belang stemde voor, al gaf het te kennen dat deze manier van werken niet goed is en dat men beter wacht tot de echte begroting klaar is.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio