Schepen kan onomwonenden Hollebeekvallei niet sussen

Print
Wilrijk - Schepen Ludo Van Campenhout (VLD) probeerde vrijdagavond tijdens een buurtvergadering in het Valaarhof de omwonenden van de Hollebeek gerust te stellen. Die kregen een tijdje geleden een onteigeningsbrief in de bus. ”De stad wil geen expansieve onteigening doorvoeren. Wij streven naar consensus”, aldus de schepen. Maar de omwonenden zijn niet gesust en kondigen acties aan.
BR>
”In het bijzonder plan van aanleg en het daaraan gekoppelde onteigeningsplan heeft de stad de ambitie het natuurlijke overstromingsgebied van de Hollebeek te beschermen en te valoriseren. Er komt een fiets- en voetgangersgedeelte en de ‘erfdienstbaarheidsstrook’ van 5 meter langs elke kant van de beek wordt onteigend”, legt Van Campenhout uit.

Dit betekent dat omwonenden een groot stuk van hun tuinen zouden verliezen. Het gaat om 92 percelen met een totale oppervlakte van 9 hectare. De stad wil met de Hollebeekvallei een bewandelbare groene vinger creëren, een onderdeel van de ‘zachte ruggengraat’ uit het ruimtelijk structuurplan.

Maar zo hebben de omwonenden het niet begrepen. Iemand zou tot 3.000 vierkante meter moeten afgeven.

Aan de ene kant van de beek wil de stad onteigenen, terwijl ze aan de andere kant duchtig verkavelt.

Het vijftig jaar oude eikenbos aan de Salesianenlaan, dat op de kaart van de Vlaamse Gemeenschap als biologisch waardevol wordt ingekleurd, gaat voor de bijl.

Een projectontwikkelaar zal daar 24 woningen en twee appartementsgebouwen neerpoten. Een paar honderd meter verder, aan de overkant van de beek, plant de stad wel nieuw parkgebied.

De buurtbewoners gaan massaal bezwaarschriften indienen. Ze eisen geen verkavelingen meer in de vallei en het parkgebied, en geen onteigening van woningen. Een pad kan, maar in samenspraak met de omwonenden. En het bijzonder plan van aanleg moet grondig worden hertekend. De omwonenden hebben vanavond opnieuw een afspraak met schepen Van Campenhout.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio