Moordtoren nu supermodel

Vijf jaar geleden was de verbrandingsoven Isvag nog een ‘moordcentrale’ die absoluut dicht moest, nu is het een model voor Vlaanderen en ver daarbuiten. Isvag-voorzitter Philip Heylen vat het succesrecept samen in één woord: communicatie.

jmartynowski

BR>

Verleden: het Isvag-leugenpaleis

”Laten we even teruggaan naar 1999”, stelt Philip Heylen voor. ”De oven van Isvag (Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van zes Antwerpse steden en Gemeenten, red.) lag al bijna twee jaar stil omdat ze niet voldeed aan de Vlaamse milieunormen. Antwerpen, Mortsel, Boom, Puurs, Niel en Hemiksem waren voor hun afvalverwerking aangewezen op externe installaties. Dat kostte 25.000 euro per dag, waardoor de schuld van Isvag was opgelopen tot meer dan 10 miljoen euro. En de vooruitzichten waren donkergrijs, want de dioxinecrisis van dat jaar had de publieke opinie nog gevoeliger gemaakt voor schadelijke stoffen. Het Wilrijkse actiecomité ‘De Pijp Uit’ verzette zich hevig tegen de heropening van de oven en werd gesteund door de groene milieuminister Vera Dua. De krantenkoppen logen er niet om: ‘Moordtoren moet definitief dicht’ en ‘Zoveelste aflevering van het Isvag-leugenpaleis’. In die omstandigheden trad ik in 2001 aan als voorzitter.”

”We hebben de voorbije vijf jaar keihard gewerkt op alle fronten. Isvag is zowel ecologisch als economisch gesaneerd. Maar als u mij vraagt naar hét toverwoord achter deze metamorfose, dan zeg ik: communicatie. In 2001 was de argwaan van onze omgeving enorm. We hebben onze deuren opengegooid en heel onze werking transparant gemaakt voor de bevolking. Stilaan hebben we het vertrouwen van de mensen gewonnen. Het protest is volledig verstomd en de buurt wordt nu zelfs uitgenodigd op onze jaarlijkse algemene vergadering. Ook de media hebben een bocht gemaakt. De mooiste krantenkop stond drie jaar geleden in Gazet van Antwerpen: ‘Terrasje naast Isvag-oven gezonder dan op Meir’. U begrijpt dat ik daar best trots op ben.”

Heden: applaus tot in Firenze

Isvag heeft de verliezen uit het verleden inmiddels volledig weggewerkt. Bij wijze van cadeautje aan de aandeelhouders hoefden de participerende gemeenten in december 2005 hun factuur niet te betalen, wat de stad Antwerpen alleen al 800.000 euro opleverde.

Vorige maand werden Philip Heylen en directeur Walter Ex uitgenodigd op een congres in Firenze om hun succesverhaal te vertellen, en Isvag werd die avond op de Italiaanse openbare tv-zender RAI gepresenteerd als een model voor heel Europa.

”Sinds eind 2005 de intercommunale Igean als partner is toegetreden, bedient Isvag met 55 werknemers liefst 35 steden en gemeenten en een miljoen mensen in de Antwerpse regio”, becijfert directeur Walter Ex. ”Bovendien leveren we in samenwerking met Electrabel groene stroom aan 20.000 gezinnen, wat ons dit jaar ongeveer 2,5 miljoen euro oplevert. Voor de vierde keer op een rij sluiten we het boekjaar af met winst. De verstandhouding met de buurt is spectaculair verbeterd, mede dankzij het nieuwe bezoekerscentrum dat sinds vorig jaar 7.500 gasten heeft ontvangen. We voeren nu samen een open dialoog, in een sfeer van wederzijds respect.”

”Onze emissieresultaten zijn schitterend en kunnen door iedereen via onze website op de voet worden gevolgd. Om één voorbeeld te geven: terwijl 71 procent van de dioxine-uitstoot in Vlaanderen wordt veroorzaakt door de verwarming van huizen en tuinvuurtjes, zijn de verbrandingsovens van het Isvag-type verantwoordelijk voor welgeteld één promille. Ook de uitstoot van chloor, zwavel, kool- en stikstof ligt diep onder de Vlaamse norm.”

Toekomst: nieuwe oven in de haven

”De milieuvergunning van Isvag loopt tot 2011”, zegt Philip Heylen. ”De kans dat Isvag en andere ovens in Vlaanderen daarna sluiten is klein, want er zijn te weinig alternatieven. CD&V-minister van Milieu Kris Peeters zal volgend jaar in een nieuw afvalplan belangrijke keuzes maken voor de toekomst. Daarbij moeten we afvalverwerking niet zien als een noodzakelijk kwaad, maar als een bron van inkomsten en van Kyoto-neutrale bio-brandstof. Op basis van onderzoek in binnen- en buitenland lijkt onze techniek van afvalverbranding met recuperatie van energie zowel economisch als ecologisch de beste optie. Andere technieken, zoals scheiden en vergisten of drogen en scheiden, blijken vooral peperduur en brengen nauwelijks iets bij aan het milieu.”

”Maar Isvag is tegen 2018 afgeschreven en de capaciteit wordt te klein. We zijn nog maar 5.000 ton verwijderd van de maximale 150.000 ton die Isvag aankan. Er moet dus een grotere installatie komen met een capaciteit van 300.000 à 400.000 ton, bij voorkeur op de Hooge Maey of elders in de haven, zodat we groene stroom kunnen leveren aan de bedrijven. Isvag kan juridisch als intercommunale doorgaan tot 2023. We kunnen dus zonder problemen beginnen aan de voorbereiding van dat nieuwe project. Ondertussen blijven we Isvag exploiteren als een gezond bedrijf, dat volgend jaar 900.000 euro investeert in nieuwe rolbruggen en dat streeft naar een jaarlijkse winst van 10 miljoen euro tegen 2012, wanneer alle leningen zijn afbetaald.”

www.isvag.be

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio