Nieuw stadsbestuur richt autonoom afvalbedrijf op

Print
Antwerpen - De uitvoering van het nieuwe Antwerpse afvalplan komt in handen van een nog op te richten gemeentelijk autonoom afvalbedrijf. De mensen van Stadsreiniging worden dan personeel van datzelfde autonoom bedrijf. Dat is één van de meest opvallende elementen in het akkoord over ‘Propere Stad’ tussen de onderhandelaars van sp.aspirit, CD&V/N-VA en VLD-Vivant. De verwachtingen zijn dan ook groot.
BR>
”Het afvalbedrijf staat in voor de properheid van de stad”, zegt burgemeester Patrick Janssens (sp.a). ”Het moet de concurrentie met de private sector kunnen aangaan.”

Het personeel van Stadsreiniging wordt werknemer van het afvalbedrijf. ”Het personeel krijgt de keuze om statutair te blijven of om afstand te doen van het ambtenarenstatuut”, zegt CD&V-onderhandelaar Philip Heylen. ”Dat gebeurde ook bij de oprichting van het autonoom havenbedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat het personeel het beter zal hebben dan dat dat nu het geval is.”

Een autonoom bedrijf biedt de mogelijkheid om flexibeler te werken. Dat is niet onbelangrijk bij onder andere de nachtophalingen van het huisvuil. Zo wil de bestuursploeg het systeem uitbreiden naar straten met veel passage, zoals straten met scholen of winkelcentra.

De grote uitdaging voor de nieuwe schepen van Afvalbeleid Guy Lauwers (sp.a) is het overtuigen van het personeel en de vakbonden. Hij weet als uittredend algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD-Antwerpen dat het plan héél gevoelig ligt. Veel vuilnismannen beschouwen dit als een eerste stap naar de privatisering van de afvalophaling.

Andere maatregelen binnen het afvalplan zijn onder andere het verdubbelen van de veegcapaciteit, het verhogen van de pakkans van sluikstorters en meer sorteerstraatjes.

Daarnaast mag de Antwerpenaar zelf kiezen of hij zijn groente-, fruiten tuinafval in de witte of de groene afvalzak aanbiedt. Het gaat om een proefproject.

En hoeveel mag dit nieuw afvalplan kosten? ”De volgende maanden stellen we operationele plannen op”, zegt sp.aonderhandelaar Robert Voorhamme. ”Die zullen uitwijzen in welk tempo we de maatregelen kunnen uitvoeren.”
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio